ఏక శ్లోకి శంకర దిగ్విజయం

ఆర్యాంబాజఠరే జనిర్ద్విజసతీదారిద్ర్యనిర్మూలనం
సన్యాసాశ్రయణం గురూపసదనం శ్రీమండనాదేర్జయః।
శిష్యౌఘగ్రహణం సుభాష్యరచనం సర్వజ్ఞపీఠాశ్రయః
పీఠానాం రచనేతి సంగ్రహమయీ సైషా కథా శాంకరీ।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.2K

Comments Telugu

y6epy
శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |