ఆత్మ తత్త్వ సంస్మరణ స్తోత్ర

ప్రాతః స్మరామి హృది సంస్ఫురదాత్మతత్త్వం
సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురీయం.
యస్యు ప్రజాగరసుషుప్తమవైతి నిత్యం
తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంఘః.
ప్రాతర్భజామి మనసాం వచసామగమ్యం
వాచో విభాంతి నిఖిలా యదనుగ్రహేణ.
యన్నేతి నేతి వచనైర్నిగమా అవోచం-
స్తం దేవదేవమజమచ్యుతమాహురగ్ర్యం.
ప్రాతర్నమాని తమసః పరమర్కవర్ణం
పూర్ణం సనాతనపదం పురుషోత్తమాఖ్యం.
యస్మిన్నిదం జగదశేషమశేషమూర్తౌ
రజ్జ్వాం భుజంగమ ఇవ ప్రతిభాసితం వై.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

98.0K

Comments Telugu

z7ji2
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |