வசுதைவ குடும்பகம் பாடல்

யேஷாமதிஶர்மதா³ ஸர்வான் ப்ரதி ஸர்வதா³ க³ர்வாத்³யதிதூ³ரகா³ பா⁴ந்தீ ஹ்ருʼத³யே த³யா .
தேஷாமமலாத்மனாம்ʼ யாதா வஸுதா⁴ம்ப³தாம்ʼ பித்ருʼதாம்ʼ க³தமம்ப³ரம்ʼ ஜக³தே³வ குடும்ப³கம் ..
ஜாத்யாதி³ஷு ட³ம்ப³ரம்ʼ ஹித்வா விஶ்வம்ப⁴ரம்ʼ பஶ்யன் ஸமவீக்ஷண꞉ ஸஞ்சர ஸுவிசக்ஷண .
சிந்தய ஹ்ருʼதி³ ஶங்கரம்ʼ ஸந்ததமப⁴யங்கரம்ʼ க³தபே⁴த³விட³ம்ப³கம்ʼ வஸுதை⁴வ குடும்ப³கம் ..
ஜஹதாமஸமானதாம்ʼ ஜக³தாம்ʼ வஹதாம்ʼ முதா³ம்ʼ ஹ்ருʼத³யே ஸகலாத்மதாம்ʼ ஸ்மரதாம்ʼ சரதாம்ʼ ஸதாம் .
ஸததம்ʼ ஶுப⁴காரிணாம்ʼ ப⁴யஶோகநிவாரிணாம்ʼ ஸகலேஷ்வனுகம்பயா ஜக³தே³தி குடும்ப³தாம் ..

 

Vasudhaiva Kutumbakam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |