గురు పుష్పాంజలి స్తోత్రం

శాస్త్రాంబుధేర్నావమదభ్రబుద్ధిం
సచ్ఛిష్యహృత్సారసతీక్ష్ణరశ్మిం.
అజ్ఞానవృత్రస్య విభావసుం తం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
విద్యార్థిశారంగబలాహకాఖ్యం
జాడ్యాద్యహీనాం గరుడం సురేజ్యం.
అశాస్త్రవిద్యావనవహ్నిరూపం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
న మేఽస్తి విత్తం న చ మేఽస్తి శక్తిః
క్రేతుం ప్రసూనాని గురోః కృతే భోః.
తస్మాద్వరేణ్యం కరుణాసముద్రం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
కృత్వోద్భవే పూర్వతనే మదీయే
భూయాంసి పాపాని పునర్భవేఽస్మిన్.
సంసారపారంగతమాశ్రితోఽహం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
ఆధారభూతం జగతః సుఖానాం
ప్రజ్ఞాధనం సర్వవిభూతిబీజం.
పీడార్తలంకాపతిజానకీశం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
విద్యావిహీనాః కృపయా హి యస్య
వాచస్పతిత్వం సులభం లభంతే.
తం శిష్యధీవృద్ధికరం సదైవ
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.3K

Comments Telugu

5z7uz
సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |