சங்கர குரு ஸ்தோத்திரம்

84.3K

Comments Tamil

rbGmn
மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

பயன்படுத்த எளிதான வலைத்தளம் -பவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

Read more comments

வேததர்மபரப்ரதிஷ்டிதிகாரணம் யதிபுங்கவம்
கேரலேப்ய உபஸ்திதம் பரதைககண்டஸமுத்தரம்.
ஆஹிமாத்ரிபராபரோக்ஷித- வேததத்த்வவிபோதகம்
ஸம்ஶ்ரயே குருஶங்கரம் புவி ஶங்கரம் மம ஶங்கரம்.
ஶ்ரௌதயஜ்ஞ- ஸுலக்னமானஸயஜ்வனாம் மஹிதாத்மனாம்
சீர்ணகர்மபலாதிஸந்தி- நிராஸனேஶஸமர்பணம்.
நிஸ்துலம் பரமார்ததம் பவதீதி போதனதாயகம்
ஸம்ஶ்ரயே குருஶங்கரம் புவி ஶங்கரம் மம ஶங்கரம்.
ஷண்மதம் பஹுதைவதம் பவிதேதி பேததியா ஜனா꞉
க்லேஶமாப்ய நிரந்தரம் கலஹாயமானவிதிக்ரமம்.
மாத்ரியத்வமிஹாஸ்தி தைவதமேகமித்யனுபோததம்
ஸம்ஶ்ரயே குருஶங்கரம் புவி ஶங்கரம் மம ஶங்கரம்.
ஆதிமம் பதமஸ்து தேவஸிஷேவிஷா பரிகீர்தனா-
(அ)னந்தநாமஸுவிஸ்தரேண பஹுஸ்தவப்ரவிதாயகம்.
தன்மனோஜ்ஞபதேஷு தத்த்வஸுதாயகம் கருணாம்புதிம்
ஸம்ஶ்ரயே குருஶங்கரம் புவி ஶங்கரம் மம ஶங்கரம்.
பாதராயணமௌநி- ஸந்ததஸூத்ரபாஷ்யமஹாக்ருதிம்
ப்ரஹ்ம நிர்த்வயமன்யதஸ்தி ம்ருஷேதி ஸுஸ்திதிபோததம்.
ஸ்வீயதர்கபலேன நிர்ஜிதஸர்வவாதிமஹாபடும்
ஸம்ஶ்ரயே குருஶங்கரம் புவி ஶங்கரம் மம ஶங்கரம்.
ஆஶ்ரயம் பரமம் குரோரத லப்ஸ்யதே ஸ்தவநாதித꞉
ஶங்கரஸ்ய குரோர்வச꞉ஸு நிபோதமர்ஹதி பக்திமான்.
ப்ரஜ்ஞயோத்தமபாவுகம் து லபேய யத்க்ருபயா ஹி தம்
ஸம்ஶ்ரயே குருஶங்கரம் புவி ஶங்கரம் மம ஶங்கரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |