பிரம்ஹவித்யா பஞ்சகம்

நித்யாநித்யவிவேகதோ ஹி நிதராம் நிர்வேதமாபத்ய ஸத்-
வித்வானத்ர ஶமாதிஷட்கலஸித꞉ ஸ்யான்முக்திகாமோ புவி.
பஶ்சாத்ப்ரஹ்மவிதுத்தமம் ப்ரணதிஸேவாத்யை꞉ ப்ரஸன்னம் குரும்
ப்ருச்சேத் கோ(அ)ஹமிதம் குதோ ஜகதிதி ஸ்வாமின்! வத த்வம் ப்ரபோ.
த்வம் ஹி ப்ரஹ்ம ந சேந்த்ரியாணி ந மனோ புத்திர்ன சித்தம் வபு꞉
ப்ராணாஹங்க்ருதயோ(அ)ன்யத- ப்யஸதவித்யாகல்பிதம் ஸ்வாத்மனி.
ஸர்வம் த்ருஶ்யதயா ஜடம் ஜகதிதம் த்வத்த꞉ பரம் நான்யதோ
ஜாதம் ந ஸ்வத ஏவ பாதி ம்ருகத்ருஷ்ணாபம் தரீத்ருஶ்யதாம்.
வ்யப்தம் யேன சராசரம் கடஶராவாதீவ ம்ருத்ஸத்தயா
யஸ்யாந்த꞉ஸ்புரிதம் யதாத்மகமிதம் ஜாதம் யதோ வர்ததே.
யஸ்மின் யத் ப்ரலயே(அ)பி ஸத்கனமஜம் ஸர்வம் யதன்வேதி தத்
ஸத்யம் வித்யம்ருதாய நிர்மலதியோ யஸ்மை நமஸ்குர்வதே.
ஸ்ருஷ்ட்வேதம் ப்ரக்ருதேரனுப்ரவிஶதீ யேயம் யயா தார்யதே
ப்ராணீதி ப்ரவிவிக்தபுக்பஹிரஹம் ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸுஷுப்தௌ யத꞉.
யஸ்யாமாத்மகலா ஸ்புரத்யஹமிதி ப்ரத்யந்தரங்கம் ஜனை-
ர்யஸ்யை ஸ்வஸ்தி ஸமர்த்யதே ப்ரதிபதா பூர்ணா ஶ்ருணு த்வம் ஹி ஸா.
ப்ரஜ்ஞானம் த்வஹமஸ்மி தத்த்வமஸி தத் ப்ரஹ்மாயமாத்மேதி ஸம்-
காயன் விப்ரசர ப்ரஶாந்தமனஸா த்வம் ப்ரஹ்மபோதோதயாத்.
ப்ராரப்தம் க்வனு ஸஞ்சிதம் தவ கிமாகாமி க்வ கர்மாப்யஸத்
த்வய்யத்யஸ்தமதோ(அ)கிலம் த்வமஸி ஸச்சின்மாத்ரமேகம் விபு꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

35.8K
1.1K

Comments Tamil

2jx5G
எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

அறிவு செழிக்கும் இணையதளம் -சுவேதா முரளிதரன்

வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |