சங்கர பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஶிவாம்ஶம் த்ரயீமார்ககாமிப்ரியம் தம்
கலிக்னம் தபோராஶியுக்தம் பவந்தம்.
பரம் புண்யஶீலம் பவித்ரீக்ருதாங்கம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
கரே தண்டமேகம் ததானம் விஶுத்தம்
ஸுரைர்ப்ரஹ்ம- விஷ்ண்வாதிபிர்த்யானகம்யம்.
ஸுஸூக்ஷ்மம் வரம் வேததத்த்வஜ்ஞமீஶம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
ரவீந்த்வக்ஷிணம் ஸர்வஶாஸ்த்ரப்ரவீணம்
ஸமம் நிர்மலாங்கம் மஹாவாக்யவிஜ்ஞம்.
குரும் தோடகாசார்யஸம்பூஜிதம் தம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
சரம் ஸச்சரித்ரம் ஸதா பத்ரசித்தம்
ஜகத்பூஜ்ய- பாதாப்ஜமஜ்ஞானநாஶம்.
ஜகன்முக்திதாதாரமேகம் விஶாலம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
யதிஶ்ரேஷ்டமேகாக்ரசித்தம் மஹாந்தம்
ஸுஶாந்தம் குணாதீதமாகாஶவாஸம்.
நிராதங்கமாதித்யபாஸம் நிதாந்தம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
படேத் பஞ்சரத்னம் ஸபக்திர்ஹி பக்த꞉
ஸதா ஶங்கராசார்யரத்னஸ்ய நித்யம்.
லபேத ப்ரபூர்ணம் ஸுகம் ஜீவனம் ஸ꞉
க்ருபாம் ஸாதுவித்யாம் தனம் ஸித்திகீர்தீ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

சாதனா பஞ்சகம்

சாதனா பஞ்சகம்

வேதோ நித்யமதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனேஶஸ்ய விதீயதாமபசிதி꞉ காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம். பாபௌக꞉ பரிதூயதாம் பவஸுகே தோஷோ(அ)னுஸந்தீயதா- மாத்மேச்சா வ்யவஸீயதாம் நிஜக்ருஹாத்தூர்ணம் விநிர்கம்யதாம். ஸங்க꞉ ஸத்ஸு விதீயதாம் பகவதோ பக்திர்த்ருடா(ஆ)தீயதாம் ஶாந்த்

Click here to know more..

வேதஸார சிவ ஸ்தோத்திரம்

வேதஸார சிவ ஸ்தோத்திரம்

பஶூனாம் பதிம் பாபநாஶம் பரேஶம் கஜேந்த்ரஸ்ய க்ருத்திம் வஸானம் வரேண்யம்। ஜடாஜூடமத்யே ஸ்புரத்காங்கவாரிம் மஹாதேவமேகம் ஸ்மராமி ஸ்மராரிம்। மஹேஶம் ஸுரேஶம் ஸுராராதிநாஶம் விபும் விஶ்வநாதம் விபூத்யங்கபூஷம்। விரூபாக்ஷமிந்த்வர்க- வஹ்னித்ரிநேத்ரம் ஸதானந்தமீடே ப்ரபும் ப

Click here to know more..

நாமத்ரய அஸ்த்ர மந்திரம்

நாமத்ரய அஸ்த்ர மந்திரம்

அச்யுதாய நம꞉ அனந்தாய நம꞉ கோ³விந்தா³ய நம꞉ அச்யுதாய நம꞉ அனந்தாய நம꞉ கோ³விந்தா³ய நம꞉

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |