சங்கர பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஶிவாம்ஶம் த்ரயீமார்ககாமிப்ரியம் தம்
கலிக்னம் தபோராஶியுக்தம் பவந்தம்.
பரம் புண்யஶீலம் பவித்ரீக்ருதாங்கம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
கரே தண்டமேகம் ததானம் விஶுத்தம்
ஸுரைர்ப்ரஹ்ம- விஷ்ண்வாதிபிர்த்யானகம்யம்.
ஸுஸூக்ஷ்மம் வரம் வேததத்த்வஜ்ஞமீஶம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
ரவீந்த்வக்ஷிணம் ஸர்வஶாஸ்த்ரப்ரவீணம்
ஸமம் நிர்மலாங்கம் மஹாவாக்யவிஜ்ஞம்.
குரும் தோடகாசார்யஸம்பூஜிதம் தம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
சரம் ஸச்சரித்ரம் ஸதா பத்ரசித்தம்
ஜகத்பூஜ்ய- பாதாப்ஜமஜ்ஞானநாஶம்.
ஜகன்முக்திதாதாரமேகம் விஶாலம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
யதிஶ்ரேஷ்டமேகாக்ரசித்தம் மஹாந்தம்
ஸுஶாந்தம் குணாதீதமாகாஶவாஸம்.
நிராதங்கமாதித்யபாஸம் நிதாந்தம்
பஜே ஶங்கராசார்யமாசார்யரத்னம்.
படேத் பஞ்சரத்னம் ஸபக்திர்ஹி பக்த꞉
ஸதா ஶங்கராசார்யரத்னஸ்ய நித்யம்.
லபேத ப்ரபூர்ணம் ஸுகம் ஜீவனம் ஸ꞉
க்ருபாம் ஸாதுவித்யாம் தனம் ஸித்திகீர்தீ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

37.8K
1.1K

Comments Tamil

meher
பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

வேததாராவின் தாக்கம் மாற்றம் கொண்டது. என் வாழ்க்கையில் நேர்மறைக்காக மனமார்ந்த நன்றி. 🙏🏻 -Harini

எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

வேததாராவினால் கிடைத்த நேர்மறை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நன்றி. 🙏🏻 -Shankar

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |