தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ௐ வித்யாரூபிணே நம꞉.
ௐ மஹாயோகினே நம꞉.
ௐ ஶுத்தஜ்ஞானாய நம꞉.
ௐ பினாகத்ருʼதே நம꞉.
ௐ ரத்னாலங்காரஸர்வாங்காய நம꞉.
ௐ ரத்னமாலினே நம꞉.
ௐ ஜடாதராய நம꞉.
ௐ கங்காதராய நம꞉.
ௐ அசலவாஸினே நம꞉.
ௐ மஹாஜ்ஞானினே நம꞉.
ௐ ஸமாதிக்ருʼதே நம꞉.
ௐ அப்ரமேயாய நம꞉.
ௐ யோகநிதயே நம꞉.
ௐ தாரகாய நம꞉.
ௐ பக்தவத்ஸலாய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மரூபிணே நம꞉.
ௐ ஜகத்வ்யாபினே நம꞉.
ௐ விஷ்ணுமூர்தயே நம꞉.
ௐ புராதனாய நம꞉.
ௐ உக்ஷவாஹாய நம꞉.
ௐ சர்மதாரிணே நம꞉.
ௐ பீதாம்பரவிபூஷணாய நம꞉.
ௐ மோக்ஷநிதயே நம꞉.
ௐ மோக்ஷதாயினே நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானவாரிதயே நம꞉.
ௐ வித்யாதாரிணே நம꞉.
ௐ ஶுக்லதனவே நம꞉.
ௐ வித்யாதாயினே நம꞉.
ௐ கணாதிபாய நம꞉.
ௐ பாபஸம்ʼஹர்த்ரே நம꞉.
ௐ ஶஶிமௌலயே நம꞉.
ௐ மஹாஸ்வனாய நம꞉.
ௐ ஸாமப்ரியாய நம꞉.
ௐ அவ்யயாய நம꞉.
ௐ ஸாதவே நம꞉.
ௐ ஸர்வவேதைரலங்க்ருʼதாய நம꞉.
ௐ ஹஸ்தே வஹ்மிதாரகாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉.
ௐ ம்ருʼகதாரிணே நம꞉.
ௐ ஶங்கராய நம꞉.
ௐ யஜ்ஞநாதாய நம꞉.
ௐ க்ரதுத்வம்ʼஸினே நம꞉.
ௐ யஜ்ஞபோக்த்ரே நம꞉.
ௐ யமாந்தகாய நம꞉.
ௐ பக்தனுக்ரஹமூர்தயே நம꞉.
ௐ பக்தஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ வ்ருʼஷத்வஜாய நம꞉.
ௐ பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ அக்ஷமாலாதராய நம꞉.
ௐ ஹராய நம꞉.
ௐ த்ரயீமூர்தயே நம꞉.
ௐ பரப்ரஹ்மணே நம꞉.
ௐ நாகாராஜாலங்க்ருʼதாய நம꞉.
ௐ ஶாந்தரூபாய நம꞉.
ௐ மஹாஜ்ஞானினே நம꞉.
ௐ ஸர்வலோகவிபூஷகாய நம꞉.
ௐ அர்தநாரீஶ்வராய நம꞉.
ௐ தேவாய நம꞉.
ௐ முநிஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ ஸுரோத்தமாய நம꞉.
ௐ வ்யாக்யானகாரகாய நம꞉.
ௐ பகவதே நம꞉.
ௐ அக்னிசந்த்ரார்கலோசனாய நம꞉.
ௐ ஜகத்ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉.
ௐ ஜகத்கோப்த்ரே நம꞉.
ௐ ஜகத்த்வம்ʼஸினே நம꞉.
ௐ த்ரிலோசனாய நம꞉.
ௐ ஜகத்குரவே நம꞉.
ௐ மஹாதேவாய நம꞉.
ௐ மஹானந்தபராயணாய நம꞉.
ௐ ஜடாதாரகாய நம꞉.
ௐ மஹாயோகவதே நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானமாலாலங்க்ருʼதாய நம꞉.
ௐ வ்யோமகங்காஜலக்ருʼதஸ்னானாய நம꞉.
ௐ ஶுத்தஸம்ʼயம்யர்சிதாய நம꞉.
ௐ தத்த்வமூர்தயே நம꞉.
ௐ மஹாஸாரஸ்வதப்ரதாய நம꞉.
ௐ வ்யோமமூர்தயே நம꞉.
ௐ பக்தாநாமிஷ்டகாமபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ வரமூர்தயே நம꞉.
ௐ சித்ஸ்வரூபிணே நம꞉.
ௐ தேஜோமூர்தயே நம꞉.
ௐ அநாமயாய நம꞉.
ௐ வேதவேதாங்கதர்ஶனதத்த்வஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ சது꞉ஷஷ்டிகலாநிதயே நம꞉.
ௐ பவரோகபயஹர்த்ரே நம꞉.
ௐ பக்தாநாமபயப்ரதாய நம꞉.
ௐ நீலக்ரீவாய நம꞉.
ௐ லலாடாக்ஷாய நம꞉.
ௐ கஜசர்மவிராஜிதாய நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானதாய நம꞉.
ௐ காமதாய நம꞉.
ௐ தபஸ்வினே நம꞉.
ௐ விஷ்ணுவல்லபாய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மசாரிணே நம꞉.
ௐ ஸந்யாஸினே நம꞉.
ௐ க்ருʼஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ ஆஶ்ரமகாரகாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஸத்யரூபாய நம꞉.
ௐ தயாநிதயே நம꞉.
ௐ யோகபட்டாபிராமாய நம꞉.
ௐ வீணாதாரிணே நம꞉.
ௐ ஸுசேதனாய நம꞉.
ௐ மதிப்ரஜ்ஞாஸுதாரகாய நம꞉.
ௐ முத்ராபுஸ்தகஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ வேதாலாதிபிஶாசௌகராக்ஷஸௌகவிநாஶகாய நம꞉.
ௐ ஸுரார்சிதாய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |