ப்ரணவ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

அசதுரானனமுஸ்வபுவம் ஹரி-
மஹரமேவ ஸுநாதமஹேஶ்வரம்|
பரமமுஜ்ஜ்வலபிந்துஸதாஶிவம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
அரசனாக்யகலாமுஸுபாகலா-
மக்ருதிநாஶகலாம் லயநாதகாம்|
பரமபிந்துரனுக்ரஹகாம் கலாம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
அகணநாதமுகாரஜனார்தன-
மரவிமேவ ஸுநாதகலாம்பிகாம்|
பரமபிந்துஶிவம் பரமேஶ்வரம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
அப்ருதிவீமுஜலாமக்ருஶானுகம்
பரமநாதமயம் பரபிந்துகம்|
புவனபீஜமஹாபரமேஶ்வரம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
அனினதம் க்ஷிதிசக்ரஸமுத்பவம்
ஹ்ருதயசக்ரஜமுத்த்வனிமுஜ்ஜ்வலம்|
மகஜமேகஸஹஸ்ரதலே கதம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
புனரமாத்ருமயம் ததுமானகம்
ஶுபமமேயமயம் த்ரிகுணாத்மகம்|
பரமநாதபராம் பரபைந்தவம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
த்ரிபுரதாமமயம் பரமாத்மகம்
பரமஹம்ஸமயம் லயமோக்ஷதம்|
ஸுநியமாகமதத்த்வயுதம் ப்ரபம்
ப்ரணவகாரமஹம் ப்ரணமாமி தம்|
ஓங்காரம் பரமாத்மகம் த்ரிகுணகம் சாம்பாம்பிகாம்பாலிகா-
ரூபம் நாதமநாதிஶக்தி- விபவாவித்யாஸுவித்யாயுதம்|
பிந்தும் ப்ரஹ்மமயம் ததந்தரகதாம் ஶ்ரீஸுந்தரீம் சின்மயீம்
ஸாக்ஷாச்ச்ரீப்ரணவம் ஸதைவ ஶுபதம் நித்யம் பரம் நௌம்யஹம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |