சாதனா பஞ்சகம்

வேதோ நித்யமதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம்
தேனேஶஸ்ய விதீயதாமபசிதி꞉ காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம்.
பாபௌக꞉ பரிதூயதாம் பவஸுகே தோஷோ(அ)னுஸந்தீயதா-
மாத்மேச்சா வ்யவஸீயதாம் நிஜக்ருஹாத்தூர்ணம் விநிர்கம்யதாம்.
ஸங்க꞉ ஸத்ஸு விதீயதாம் பகவதோ பக்திர்த்ருடா(ஆ)தீயதாம்
ஶாந்த்யாதி꞉ பரிசீயதாம் த்ருடதரம் கர்மாஶு ஸந்த்யஜ்யதாம்.
ஸத்வித்வானுபஸ்ருப்யதாம் ப்ரதிதினம் தத்பாதுகா ஸேவ்யதாம்
ப்ரஹ்மைகாக்ஷரமர்த்யதாம் ஶ்ருதிஶிரோவாக்யம் ஸமாகர்ண்யதாம்.
வாக்யார்தஶ்ச விசார்யதாம் ஶ்ருதிஶிர꞉பக்ஷ꞉ ஸமாஶ்ரீயதாம்
துஸ்தர்காத்ஸுவிரம்யதாம் ஶ்ருதிமதஸ்தர்கோ- (அ)னுஸந்தீயதாம்.
ப்ரஹ்மாஸ்மீதி விபாவ்யதா- மஹரஹர்கர்வ꞉ பரித்யஜ்யதாம்
தேஹே(அ)ஹம் மதிருஜ்ஜ்யதாம் புதஜனைர்வாத꞉ பரித்யஜ்யதாம்.
க்ஷுப்த்யாதிஶ்ச சிகித்ஸ்யதாம் ப்ரதிதினம் பிக்ஷௌஷதம் புஜ்யதாம்
ஸ்வாத்வன்னம் ந து யாச்யதாம் விதிவஶாத் ப்ராப்தேன ஸந்துஷ்யதாம்.
ஶீதோஷ்ணாதி விஷஹ்யதாம் ந து வ்ருதா வாக்யம் ஸமுச்சார்யதா-
மௌதாஸீன்யமபீப்ஸ்யதாம் ஜனக்ருபாநைஷ்டுர்ய- முத்ஸ்ருஜ்யதாம்.
ஏகாந்தே ஸுகமாஸ்யதாம் பரதரே சேத꞉ ஸமாதீயதாம்
பூர்ணாத்மா ஸுஸமீக்ஷ்யதாம் ஜகதிதம் தத்பாதிதம் த்ருஶ்யதாம்.
ப்ராக்கர்ம ப்ரவிலாப்யதாம் சிதிபலான்னாப்யுத்தரை꞉ ஶ்லிஷ்யதாம்
ப்ராரப்தம் த்விஹ புஜ்யதாமத பரப்ரஹ்மாத்மனா ஸ்தீயதாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |