ராமானுஜ ஸ்தோத்திரம்

பாஷண்டத்ருமஷண்டதாவ- தஹனஶ்சார்வாகஶைலாஶனி-
ர்பௌத்தத்வாந்தநிராஸவாஸர- பதிர்ஜைனேபகண்டீரவ꞉.
மாயாவாதிபுஜங்கபங்க- கருடஸ்த்ரைவித்யசூடாமணி꞉
ஶ்ரீரங்கேஶஜயத்வஜோ விஜயதே ராமானுஜோ(அ)யம் முனி꞉.
பாஷண்டஷண்டகிரி- கண்டனவஜ்ரதண்டா꞉
ப்ரச்சன்னபௌத்தமகராலய- மந்ததண்டா꞉.
வேதாந்தஸாரஸுக- தர்ஶநதீபதண்டா꞉
ராமானுஜஸ்ய விலஸந்தி முனேஸ்த்ரிதண்டா꞉.
சாரித்ரோத்தாரதண்டம் சதுரனயபதா- லங்க்ரியாகேதுதண்டம்
ஸத்வித்யாதீபதண்டம் ஸகலகலிகதாஸம்ஹ்ருதே꞉ காலதண்டம்.
த்ரய்யந்தாலம்பதண்டம் த்ரிபுவனவிஜயச்சத்ர- ஸௌவர்ணதண்டம்
தத்தே ராமானுஜார்ய꞉ ப்ரதிகதகஶிரோவஜ்ரதண்டம் த்ரிதண்டம்.
த்ரய்யா மாங்கல்யஸூத்ரம் த்ரியுகயுகபதா- ரோஹணாலம்பஸூத்ரம்
ஸத்வித்யாதீபஸூத்ரம் ஸகுணனயகதாஸம்பதாம் ஹாரஸூத்ரம்.
ப்ரஜ்ஞாஸூத்ரம் புதானாம் ப்ரஶமதனமன꞉ பத்மினீனாலஸூத்ரம்
ரக்ஷாஸூத்ரம் யதீனாம் ஜயதி யதிபதேர்வக்ஷஸி ப்ரஹ்மஸூத்ரம்.
பாஷண்டஸாகர- மஹாவடவாமுகாக்னி꞉
ஶ்ரீரங்கராஜ- சரணாம்புஜமூலதாஸ꞉.
ஶ்ரீவிஷ்ணுலோகமணி- மண்டபமார்கதாயீ
ஶ்ரீராமானுஜோ விஜயதே யதிராஜராஜ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

12.4K
1.1K

Comments

rirrk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |