குரு அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

 

Click below to listen to Gurvashtakam 

 

Gurvashtakam by Kuldeep Pai and Sooryagayathri

 

ஶரீரம் ஸுரூபம் ததா வா கலத்ரம்
யஶஶ்சாரு சித்ரம் தனம் மேருதுல்யம்।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
கலத்ரம் தனம் புத்ரபௌத்ராதிஸர்வம்
க்ருஹம் பாந்தவா꞉ ஸர்வமேதத்தி ஜாதம்।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
ஷடங்காதிவேதோ முகே ஶாஸ்த்ரவித்யா
கவித்வாதிகத்யம் ஸுபத்யம் கரோதி।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
விதேஶேஷு மான்ய꞉ ஸ்வதேஶேஷு தன்ய꞉
ஸதாசாரவ்ருத்தேஷு மத்தோ ந சான்ய꞉।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
க்ஷமாமண்டலே பூபபூபாலவ்ருந்தை꞉
ஸதா ஸேவிதம் யஸ்ய பாதாரவிந்தம்।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
யஶோ மே கதம் திக்ஷு தானப்ரதாபாத்
ஜகத்வஸ்து ஸர்வம் கரே யத்ப்ரஸாதாத்।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
ந போகே ந யோகே ந வா வாஜிராஜௌ
ந கந்தாமுகே நைவ வித்தேஷு சித்தம்।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
அரண்யே ந வா ஸ்வஸ்ய கேஹே ந கார்யே
ந தேஹே மனோ வர்ததே மே த்வனர்க்யே।
மனஶ்சேன்ன லக்னம் குரோரங்க்ரிபத்மே
தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம் தத꞉ கிம்।
குரோரஷ்டகம் ய꞉ படேத் புண்யதேஹீ
யதிர்பூபதிர்ப்ரஹ்மசாரீ ச கேஹீ।
லபேத்வாஞ்சிதார்தம் பதம் ப்ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞம்
குரோருக்தவாக்யே மனோ யஸ்ய லக்னம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |