ஏக ஸ்லோகி சங்கர திக்விஜயம்

ஆர்யாம்பாஜடரே ஜநிர்த்விஜஸதீ- தாரித்ர்யநிர்மூலனம்
ஸந்யாஸாஶ்ரயணம் குரூபஸதனம் ஶ்ரீமண்டநாதேர்ஜய꞉.
ஶிஷ்யௌகக்ரஹணம் ஸுபாஷ்யரசனம் ஸர்வஜ்ஞபீடாஶ்ரய꞉
பீடானாம் ரசனேதி ஸங்க்ரஹமயீ ஸைஷா கதா ஶாங்கரீ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |