மனீஷா பஞ்சகம்

ப்ரத்யக்வஸ்துனி நிஸ்தரங்கஸஹஜா- நந்தாவபோதாம்புதௌ
விப்ரோ(அ)யம் ஶ்வபசோ(அ)யமித்யபி மஹான்கோ(அ)யம் விபேதப்ரம꞉.
கிம் கங்காம்புனி பிம்பிதே(அ)ம்பரமணௌ சாண்டாலவீதீபய꞉
பூரே வா(அ)ந்தரமஸ்தி காஞ்சனகடீம்ருத்கும்ப- யோர்வா(அ)ம்பரே.
ஜாக்ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திஷு ஸ்புடதரா யா ஸம்விதுஜ்ஜ்ரும்பதே
யா ப்ரஹ்மாதிபிபீலிகாந்ததனுஷு ப்ரோதா ஜகத்ஸாக்ஷிணீ.
ஸைவாஹம் ந ச த்ருஶ்யவஸ்த்விதி த்ருடப்ரஜ்ஞா(அ)பி யஸ்யாஸ்தி சே-
ச்சாண்டாலோ(அ)ஸ்து ஸ து த்விஜோ(அ)ஸ்து குருரித்யேஷா மனீஷா மம.
ப்ரஹ்மைவாஹமிதம் ஜகச்ச ஸகலம் சின்மாத்ரவிஸ்தாரிதம்
ஸர்வம் சைததவித்யயா த்ரிகுணயா(அ)ஶேஷம் மயா கல்பிதம்.
இத்தம் யஸ்ய த்ருடா மதி꞉ ஸுகதரே நித்யே பரே நிர்மலே
சாண்டாலோ(அ)ஸ்து ஸ து த்விஜோ(அ)ஸ்து குருரித்யேஷா மனீஷா மம.
ஶஶ்வன்னஶ்வரமேவ விஶ்வமகிலம் நிஶ்சித்ய வாசா குரோ-
ர்நித்யம் ப்ரஹ்ம நிரந்தரம் விம்ருஶதா நிர்வ்யாஜஶாந்தாத்மனா.
பூதம் பாவி ச துஷ்க்ருதம் ப்ரதஹதா ஸம்வின்மயே பாவகே
ப்ராரப்தாய ஸமர்பிதம் ஸ்வவபுரித்யேஷா மனீஷா மம.
யா திர்யங்னரதேவதாபி- ரஹமித்யந்த꞉ஸ்புடா க்ருஹ்யதே
யத்பாஸா ஹ்ருதயாக்ஷதேஹவிஷயா பாந்தி ஸ்வதோ(அ)சேதனா꞉ .
தாம் பாஸ்யை꞉ பிஹிதார்கமண்டலனிபாம் ஸ்பூர்திம் ஸதா பாவய-
ந்யோகீ நிர்வ்ருதமானஸோ ஹி குருரித்யேஷா மனீஷா மம.
யத்ஸௌக்யாம்புதிலேஶலேஶத இமே ஶக்ராதயோ நிர்வ்ருதா
யச்சித்தே நிதராம் ப்ரஶாந்தகலனே லப்த்வா முநிர்நிர்வ்ருத꞉.
யஸ்மிந்நித்யஸுகாம்புதௌ கலிததீர்ப்ரஹ்மைவ ந ப்ரஹ்மவித்
ய꞉ கஶ்சித்ஸ ஸுரேந்த்ரவந்திதபதோ நூனம் மனீஷா மம.
தாஸஸ்தே(அ)ஹம் தேஹத்ருஷ்ட்யா(அ)ஸ்மி ஶம்போ
ஜாதஸ்தேம்(அ)ஶோ ஜீவத்ருஷ்ட்யா த்ரித்ருஷ்டே.
ஸர்வஸ்யா(ஆ)த்மன்னாத்மத்ருஷ்ட்யா த்வமேவே-
த்யேவம் மே தீர்நிஶ்சிதா ஸர்வஶாஸ்த்ரை꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |