குரு புஷ்பாஞ்ஜலி ஸ்தோத்திரம்

ஶாஸ்த்ராம்புதேர்னாவ- மதப்ரபுத்திம்
ஸச்சிஷ்யஹ்ருத்ஸாரஸ- தீக்ஷ்ணரஶ்மிம்.
அஜ்ஞானவ்ருத்ரஸ்ய விபாவஸும் தம்
மத்பத்யபுஷ்பைர்குருமர்சயாமி.
வித்யார்திஶாரங்க- பலாஹகாக்யம்
ஜாட்யாத்யஹீனாம் கருடம் ஸுரேஜ்யம்.
அஶாஸ்த்ரவித்யா- வனவஹ்நிரூபம்
மத்பத்யபுஷ்பைர்குருமர்சயாமி.
ந மே(அ)ஸ்தி வித்தம் ந ச மே(அ)ஸ்தி ஶக்தி꞉
க்ரேதும் ப்ரஸூனானி குரோ꞉ க்ருதே போ꞉.
தஸ்மாத்வரேண்யம் கருணாஸமுத்ரம்
மத்பத்யபுஷ்பைர்குருமர்சயாமி.
க்ருத்வோத்பவே பூர்வதனே மதீயே
பூயாம்ஸி பாபானி புனர்பவே(அ)ஸ்மின்.
ஸம்ஸாரபாரங்கத- மாஶ்ரிதோ(அ)ஹம்
மத்பத்யபுஷ்பைர்குருமர்சயாமி.
ஆதாரபூதம் ஜகத꞉ ஸுகானாம்
ப்ரஜ்ஞாதனம் ஸர்வவிபூதிபீஜம்.
பீடார்தலங்காபதிஜானகீஶம்
மத்பத்யபுஷ்பைர்குருமர்சயாமி.
வித்யாவிஹீனா꞉ க்ருபயா ஹி யஸ்ய
வாசஸ்பதித்வம் ஸுலபம் லபந்தே.
தம் ஶிஷ்யதீவ்ருத்திகரம் ஸதைவ
மத்பத்யபுஷ்பைர்குருமர்சயாமி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

20.0K

Comments

27u7x

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |