குருபாதுகா ஸ்தோத்திரம்

ஜகஜ்ஜநிஸ்தேம- லயாலயாப்யாமகண்ய- புண்யோதயபாவிதாப்யாம்.
த்ரயீஶிரோஜாத- நிவேதிதாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶ்ரீகுருபாதுகாப்யம்.
விபத்தம꞉ஸ்தோம- விகர்தநாப்யாம் விஶிஷ்டஸம்பத்தி- விவர்தநாப்யாம்.
நமஜ்ஜநாஶேஷ- விஶேஷதாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶ்ரீகுருபாதுகாப்யாம்.
ஸமஸ்ததுஸ்தர்க- கலங்கபங்காபனோதன- ப்ரௌடஜலாஶயாப்யாம்.
நிராஶ்ரயாப்யாம் நிகிலாஶ்ரயாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶ்ரீகுருபாதுகாப்யாம்.
தாபத்ரயாதித்ய- கரார்திதானாம் சாயாமயீப்யாமதி- ஶீதலாப்யாம்.
ஆபன்னஸம்ரக்ஷண- தீக்ஷிதாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶ்ரீகுருபாதுகாப்யாம்.
யதோ கிரோ(அ)ப்ராப்ய தியா ஸமஸ்தா ஹ்ரியா நிவ்ருத்தா꞉ ஸமமேவ நித்யா꞉.
தாப்யாமஜேஶாச்யுத- பாவிதாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶ்ரீகுருபாதுகாப்யாம்.
யே பாதுகாபஞ்சகமாதரேண படந்தி நித்யம் ப்ரயதா꞉ ப்ரபாதே.
தேஷாம் க்ருஹே நித்யநிவாஸஶீலா ஶ்ரீதேஶிகேந்த்ரஸ்ய கடாக்ஷலக்ஷ்மீ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |