குரு பிரார்த்தனை

ஆபால்யாத் கில ஸம்ப்ரதாயவிதுரே வைதேஶிகே(அ)த்வன்யஹம்
ஸம்ப்ரம்யாத்ய விமூடதீ꞉ புனரபி ஸ்வாசாரமார்கே ரத꞉.
க்ருத்யாக்ருத்யவிவேக- ஶூன்யஹ்ருதயஸ்த்வத்பாதமூலம் ஶ்ரயே
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
ஆத்மானம் யதி சேன்ன வேத்ஸி ஸுக்ருதப்ராப்தே நரத்வே ஸதி
நூனம் தே மஹதீ விநஷ்டிரிதி ஹி ப்ரூதே ஶ்ருதி꞉ ஸத்யகீ꞉.
ஆத்மாவேதனமார்க- போதவிதுர꞉ கம் வா ஶரண்யம் பஜே
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
காமக்ரோதமதாதி- மூடஹ்ருதயா꞉ ப்ரஜ்ஞாவிஹீனா அபி
த்வத்பாதாம்புஜஸேவனேன மனுஜா꞉ ஸம்ஸாரபாதோநிதிம்.
தீர்த்வா யாந்தி ஸுகேன ஸௌக்யபதவீம் ஜ்ஞானைகஸாத்யாம் யத꞉
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
ரத்யாபங்கககீடவத்- ப்ரமவஶாத் து꞉கம் ஸுகம் ஜானத꞉
காந்தாபத்யமுகேக்ஷணேன க்ருதினம் சாத்மானமாத்யாயத꞉.
வைராக்யம் கிமுதேதி ஶாந்தமனஸோ(அ)ப்யாப்தும் ஸுதூரம் தத꞉
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
பார்யாயா꞉ பதிராத்மஜஸ்ய ஜனகோ ப்ராது꞉ ஸமானோதர꞉
பித்ரோரஸ்மி தனூத்பவ꞉ ப்ரியஸுஹ்ருத்பந்து꞉ ப்ரபுர்வான்யதா.
இத்யேவம் ப்ரவிபாவ்ய மோஹஜலதௌ மஜ்ஜாமி தேஹாத்மதீ꞉
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
ஸத்கர்மாணி கிமாசரேயமதவா கிம் தேவதாராதனா-
மாத்மானாத்மவிவேசனம் கிமு கரோம்யாத்மைகஸம்ஸ்தாம் கிமு.
இத்யாலோசனஸக்த ஏவ ஜடதீ꞉ காலம் நயாமி ப்ரபோ
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
கிம் வா ஸ்வாஶ்ரிதபோஷணாய விவிதக்லேஶான் ஸஹேயாநிஶம்
கிம் வா தைரபிகாங்க்ஷிதம் ப்ரதிதினம் ஸம்பாதயேயம் தனம்.
கிம் க்ரந்தான் பரிஶீலயேயமிதி மே காலோ வ்ருதா யாப்யதே
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
ஸம்ஸாராம்புதி- வீசிபிர்பஹுவிதம் ஸஞ்சாருயமானஸ்ய மே
மாயாகல்பிதமேவ ஸர்வமிதி தீ꞉ ஶ்ருத்யோபதிஷ்டா முஹு꞉.
ஸத்யுக்த்யா ச த்ருடீக்ருதாபி பஹுஶோ நோதேதி யஸ்மாத்ப்ரபோ
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
யஜ்ஜ்ஞானாத் ஸுநிவர்ததே பவஸுகப்ராந்தி꞉ ஸுரூடா க்ஷணாத்
யத்த்யானாத் கில து꞉கஜாலமகிலம் தூரீபவேதஞ்ஜஸா.
யல்லாபாதபரம் ஸுகம் கிமபி நோ லப்தவ்யமாஸ்தே தத꞉
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.
ஸத்யப்ராந்திமநித்ய- த்ருஶ்யஜகதி ப்ராதீதிகே(அ)னாத்மனி
த்யக்த்வா ஸத்யசிதாத்மகே நிஜஸுகே நந்தாமி நித்யம் யதா.
பூய꞉ ஸம்ஸ்ருதிதாபதத்பஹ்ருதயோ ந ஸ்யாம் யதா ச ப்ரபோ
ஶ்ரீமன் லோககுரோ மதீயமனஸ꞉ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

57.3K
1.1K

Comments

b634b
🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Ram Ram -Aashish

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |