பூதநாத ஸுப்ரபாதம்

ஶ்ரீகண்டபுத்ர ஹரிநந்தன விஶ்வமூர்தே
லோகைகநாத கருணாகர சாருமூர்தே.
ஶ்ரீகேஶவாத்மஜ மனோஹர ஸத்யமூர்தே
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீவிஷ்ணுருத்ரஸுத மங்கலகோமலாங்க
தேவாதிதேவ ஜகதீஶ ஸரோஜநேத்ர.
காந்தாரவாஸ ஸுரமானவவ்ருந்தஸேவ்ய
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஆஶானுரூபபலதாயக காந்தமூர்தே
ஈஶானஜாத மணிகண்ட ஸுதிவ்யமூர்தே.
பக்தேஶ பக்தஹ்ருதயஸ்தித பூமிபால
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸத்யஸ்வரூப ஸகலேஶ குணார்ணவேஶ
மர்த்யஸ்வரூப வரதேஶ ரமேஶஸூனோ.
முக்திப்ரத த்ரிதஶராஜ முகுந்தஸூனோ
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
காலாரிபுத்ர மஹிஷீமதநாஶன ஶ்ரீ-
கைலாஸவாஸ ஶபரீஶ்வர தன்யமூர்தே.
நீலாம்பராபரண- ஶோபிதஸுந்தராங்க
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
நாராயணாத்மஜ பராத்பர திவ்யரூப
வாராணஸீஶஶிவ- நந்தன காவ்யரூப.
கௌரீஶபுத்ர புருஷோத்தம பாலரூப
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
த்ரைலோக்யநாத கிரிவாஸ வனேநிவாஸ
பூலோகவாஸ புவனாதிபதாஸ தேவ.
வேலாயுதப்ரிய- ஸஹோதர ஶம்புஸூனோ
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஆனந்தரூப கரதாரிதசாபபாண
ஜ்ஞானஸ்வரூப குருநாத ஜகந்நிவாஸ.
ஜ்ஞானப்ரதாயக ஜனார்தனநந்தனேஶ
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
அம்போஜநாதஸுத ஸுந்தர புண்யமூர்தே
ஶம்புப்ரியாகலித- புண்யபுராணமூர்தே.
இந்த்ராதிதேவகணவந்தித ஸர்வநாத
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
தேவேஶ தேவகுணபூரித பாக்யமூர்தே
ஶ்ரீவாஸுதேவஸுத பாவனபக்தபந்தோ.
ஸர்வேஶ ஸர்வமனுஜார்சித திவ்யமூர்தே
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
நாராயணாத்மஜ ஸுரேஶ நரேஶ பக்த-
லோகேஶ கேஶவஶிவாத்மஜ பூதநாத.
ஶ்ரீநாரதாதிமுனி- புங்கவபூஜிதேஶ
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஆனந்தரூப ஸுரஸுந்தரதேஹதாரின்
ஶர்வாத்மஜாத ஶபரீஶ ஸுராலயேஶ.
நித்யாத்மஸௌக்ய- வரதாயக தேவதேவ
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸர்வேஶ ஸர்வமனுஜார்ஜித ஸர்வபாப-
ஸம்ஹாரகாரக சிதாத்மக ருத்ரஸூனோ.
ஸர்வேஶ ஸர்வகுணபூர்ண- க்ருபாம்புராஶே
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஓங்காரரூப ஜகதீஶ்வர பக்தபந்தோ
பங்கேருஹாக்ஷ புருஷோத்தம கர்மஸாக்ஷின்.
மாங்கல்யரூப மணிகண்ட மனோபிராம
ஶ்ரீபூதநாத பகவன் தவ ஸுப்ரபாதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |