ഏക ശ്ലോകി ശങ്കര ദിഗ്വിജയം

82.1K

Comments Malayalam

xmpbd
വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

Read more comments

ആര്യാംബാജഠരേ ജനിർദ്വിജസതീദാരിദ്ര്യനിർമൂലനം
സന്യാസാശ്രയണം ഗുരൂപസദനം ശ്രീമണ്ഡനാദേർജയഃ।
ശിഷ്യൗഘഗ്രഹണം സുഭാഷ്യരചനം സർവജ്ഞപീഠാശ്രയഃ
പീഠാനാം രചനേതി സംഗ്രഹമയീ സൈഷാ കഥാ ശാങ്കരീ।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |