ఏకశ్లోకీ భారతమ్

ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహే దాహనం
ద్యూతే శ్రీహరణం వనే విహరణం మత్స్యాలయే వర్తనం।
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం
పశ్చాద్భీష్మసుయోధనాదినిధనం హ్యేతన్మహాభారతం।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |