Dakshinamurthy Ashtottara Shata Namavali

ॐ विद्यारूपिणे नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ शुद्धज्ञानाय नमः।
ॐ पिनाकधृते नमः।
ॐ रत्नालङ्कारसर्वाङ्गाय नमः।
ॐ रत्नमालिने नमः।
ॐ जटाधराय नमः।
ॐ गङ्गाधराय नमः।
ॐ अचलवासिने नमः।
ॐ महाज्ञानिने नमः।
ॐ समाधिकृते नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ योगनिधये नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
ॐ जगद्व्यापिने नमः।
ॐ विष्णुमूर्तये नमः।
ॐ पुरातनाय नमः।
ॐ उक्षवाहाय नमः।
ॐ चर्मधारिणे नमः।
ॐ पीताम्बरविभूषणाय नमः।
ॐ मोक्षनिधये नमः।
ॐ मोक्षदायिने नमः।
ॐ ज्ञानवारिधये नमः।
ॐ विद्याधारिणे नमः।
ॐ शुक्लतनवे नमः।
ॐ विद्यादायिने नमः।
ॐ गणाधिपाय नमः।
ॐ पापसंहर्त्रे नमः।
ॐ शशिमौलये नमः।
ॐ महास्वनाय नमः।
ॐ सामप्रियाय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ सर्ववेदैरलङ्कृताय नमः।
ॐ हस्ते वह्मिधारकाय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ मृगधारिणे नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ यज्ञनाथाय नमः।
ॐ क्रतुध्वंसिने नमः।
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
ॐ यमान्तकाय नमः।
ॐ भक्तनुग्रहमूर्तये नमः।
ॐ भक्तसेव्याय नमः।
ॐ वृषध्वजाय नमः।
ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः।
ॐ अक्षमालाधराय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ त्रयीमूर्तये नमः।
ॐ परब्रह्मणे नमः।
ॐ नागाराजालङ्कृताय नमः।
ॐ शान्तरूपाय नमः।
ॐ महाज्ञानिने नमः।
ॐ सर्वलोकविभूषकाय नमः।
ॐ अर्धनारीश्वराय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ मुनिसेव्याय नमः।
ॐ सुरोत्तमाय नमः।
ॐ व्याख्यानकारकाय नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ अग्निचन्द्रार्कलोचनाय नमः।
ॐ जगत्स्रष्ट्रे नमः।
ॐ जगद्गोप्त्रे नमः।
ॐ जगद्ध्वंसिने नमः।
ॐ त्रिलोचनाय नमः।
ॐ जगद्गुरवे नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ महानन्दपरायणाय नमः।
ॐ जटाधारकाय नमः।
ॐ महायोगवते नमः।
ॐ ज्ञानमालालङ्कृताय नमः।
ॐ व्योमगङ्गाजलकृतस्नानाय नमः।
ॐ शुद्धसंयम्यर्चिताय नमः।
ॐ तत्त्वमूर्तये नमः।
ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः।
ॐ व्योममूर्तये नमः।
ॐ भक्तानामिष्टकामफलप्रदाय नमः।
ॐ वरमूर्तये नमः।
ॐ चित्स्वरूपिणे नमः।
ॐ तेजोमूर्तये नमः।
ॐ अनामयाय नमः।
ॐ वेदवेदाङ्गदर्शनतत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः।
ॐ भवरोगभयहर्त्रे नमः।
ॐ भक्तानामभयप्रदाय नमः।
ॐ नीलग्रीवाय नमः।
ॐ ललाटाक्षाय नमः।
ॐ गजचर्मविराजिताय नमः।
ॐ ज्ञानदाय नमः।
ॐ कामदाय नमः।
ॐ तपस्विने नमः।
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ सन्यासिने नमः।
ॐ गृहस्थाय नमः।
ॐ आश्रमकारकाय नमः।
ॐ श्रीमतां श्रेष्ठाय नमः।
ॐ सत्यरूपाय नमः।
ॐ दयानिधये नमः।
ॐ योगपट्टाभिरामाय नमः।
ॐ वीणाधारिणे नमः।
ॐ सुचेतनाय नमः।
ॐ मतिप्रज्ञासुधारकाय नमः।
ॐ मुद्रापुस्तकहस्ताय नमः।
ॐ वेतालादिपिशाचौघराक्षसौघविनाशकाय नमः।
ॐ सुरार्चिताय नमः।

om vidyaaroopine namah'.
om mahaayogine namah'.
om shuddhajnyaanaaya namah'.
om pinaakadhri'te namah'.
om ratnaalankaarasarvaangaaya namah'.
om ratnamaaline namah'.
om jat'aadharaaya namah'.
om gangaadharaaya namah'.
om achalavaasine namah'.
om mahaajnyaanine namah'.
om samaadhikri'te namah'.
om aprameyaaya namah'.
om yoganidhaye namah'.
om taarakaaya namah'.
om bhaktavatsalaaya namah'.
om brahmaroopine namah'.
om jagadvyaapine namah'.
om vishnumoortaye namah'.
om puraatanaaya namah'.
om ukshavaahaaya namah'.
om charmadhaarine namah'.
om peetaambaravibhooshanaaya namah'.
om mokshanidhaye namah'.
om mokshadaayine namah'.
om jnyaanavaaridhaye namah'.
om vidyaadhaarine namah'.
om shuklatanave namah'.
om vidyaadaayine namah'.
om ganaadhipaaya namah'.
om paapasamhartre namah'.
om shashimaulaye namah'.
om mahaasvanaaya namah'.
om saamapriyaaya namah'.
om avyayaaya namah'.
om saadhave namah'.
om sarvavedairalankri'taaya namah'.
om haste vahmidhaarakaaya namah'.
om shreemate namah'.
om mri'gadhaarine namah'.
om shankaraaya namah'.
om yajnyanaathaaya namah'.
om kratudhvamsine namah'.
om yajnyabhoktre namah'.
om yamaantakaaya namah'.
om bhaktanugrahamoortaye namah'.
om bhaktasevyaaya namah'.
om vri'shadhvajaaya namah'.
om bhasmoddhoolitavigrahaaya namah'.
om akshamaalaadharaaya namah'.
om haraaya namah'.
om trayeemoortaye namah'.
om parabrahmane namah'.
om naagaaraajaalankri'taaya namah'.
om shaantaroopaaya namah'.
om mahaajnyaanine namah'.
om sarvalokavibhooshakaaya namah'.
om ardhanaareeshvaraaya namah'.
om devaaya namah'.
om munisevyaaya namah'.
om surottamaaya namah'.
om vyaakhyaanakaarakaaya namah'.
om bhagavate namah'.
om agnichandraarkalochanaaya namah'.
om jagatsrasht're namah'.
om jagadgoptre namah'.
om jagaddhvamsine namah'.
om trilochanaaya namah'.
om jagadgurave namah'.
om mahaadevaaya namah'.
om mahaanandaparaayanaaya namah'.
om jat'aadhaarakaaya namah'.
om mahaayogavate namah'.
om jnyaanamaalaalankri'taaya namah'.
om vyomagangaajalakri'tasnaanaaya namah'.
om shuddhasamyamyarchitaaya namah'.
om tattvamoortaye namah'.
om mahaasaarasvatapradaaya namah'.
om vyomamoortaye namah'.
om bhaktaanaamisht'akaamaphalapradaaya namah'.
om varamoortaye namah'.
om chitsvaroopine namah'.
om tejomoortaye namah'.
om anaamayaaya namah'.
om vedavedaangadarshanatattvajnyaaya namah'.
om chatuh'shasht'ikalaanidhaye namah'.
om bhavarogabhayahartre namah'.
om bhaktaanaamabhayapradaaya namah'.
om neelagreevaaya namah'.
om lalaat'aakshaaya namah'.
om gajacharmaviraajitaaya namah'.
om jnyaanadaaya namah'.
om kaamadaaya namah'.
om tapasvine namah'.
om vishnuvallabhaaya namah'.
om brahmachaarine namah'.
om sanyaasine namah'.
om gri'hasthaaya namah'.
om aashramakaarakaaya namah'.
om shreemataam shresht'haaya namah'.
om satyaroopaaya namah'.
om dayaanidhaye namah'.
om yogapat't'aabhiraamaaya namah'.
om veenaadhaarine namah'.
om suchetanaaya namah'.
om matiprajnyaasudhaarakaaya namah'.
om mudraapustakahastaaya namah'.
om vetaalaadipishaachaugharaakshasaughavinaashakaaya namah'.
om suraarchitaaya namah'.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

67.1K
1.0K

Comments

2yt8c

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |