Hayagriva Ashtottara Shatanamavali

ॐ हयग्रीवाय नमः।ॐ हयग्रीवाय नमः।ॐ महाविष्णवे नमः।ॐ केशवाय नमः।ॐ मधुसूदनाय नमः।ॐ गोविन्दाय नमः।ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।ॐ विष्णवे नमः।ॐ विश्वंभराय नमः।ॐ हरये नमः।ॐ आदित्याय नमः।ॐ सर्ववागीशाय नमः।ॐ सर्वाधाराय नमः।ॐ सनातनाय नमः।ॐ निराधाराय नमः।ॐ निराकाराय नमः।ॐ निरीशाय नमः।ॐ निरुपद्रवाय नमः।ॐ निरञ्जनाय नमः।ॐ निष्कलङ्काय नमः।ॐ नित्यतृप्ताय नमः।ॐ निरामयाय नमः।ॐ चिदानन्दमयाय नमः।ॐ साक्षिणे नमः।ॐ शरण्याय नमः।ॐ शुभदायकाय नमः।ॐ श्रीमते नमः।ॐ लोकत्रयाधीशाय नमः।ॐ शिवाय नमः।ॐ सरस्वतीप्रदाय नमः।ॐ वेदोद्धर्त्रे नमः।ॐ वेदनिधये नमः।ॐ वेदवेद्याय नमः।ॐ पुरातनाय नमः।ॐ पूर्णाय नमः।ॐ पूरयित्रे नमः।ॐ पुण्याय नमः।ॐ पुण्यकीर्तये नमः।ॐ परात्पराय नमः।ॐ परमात्मने नमः।ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।ॐ परेशाय नमः।ॐ पारगाय नमः।ॐ पराय नमः।ॐ सकलोपनिषद्वेद्याय नमः।ॐ निष्कलाय नमः।ॐ सर्वशास्त्रकृते नमः।ॐ अक्षमालाज्ञानमुद्रायुक्तहस्ताय नमः।ॐ वरप्रदाय नमः।ॐ पुराणपुरुषाय नमः।ॐ श्रेष्ठाय नमः।ॐ शरण्याय नमः।ॐ परमेश्वराय नमः।ॐ शान्ताय नमः।ॐ दान्ताय नमः।ॐ जितक्रोधाय नमः।ॐ जितामित्राय नमः।ॐ जगन्मयाय नमः।ॐ जरामृत्युहराय नमः।ॐ जीवाय नमः।ॐ जयदाय नमः।ॐ जाड्यनाशनाय नमः।ॐ जपप्रियाय नमः।ॐ जपस्तुत्याय नमः।ॐ जपकृते नमः।ॐ प्रियकृते नमः।ॐ विभवे नमः।ॐ विमलाय नमः।ॐ विश्वरूपाय नमः।ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।ॐ विधिस्तुताय नमः।ॐ विधिविष्णुशिवस्तुत्याय नमः।ॐ शान्तिदाय नमः।ॐ शान्तिकारकाय नमः।ॐ श्रेयःप्रदाय नमः।ॐ श्रुतिमयाय नमः।ॐ श्रेयसां पतये नमः।ॐ ईश्वराय नमः।ॐ अच्युताय नमः।ॐ अनन्तरूपाय नमः।ॐ प्राणदाय नमः।ॐ पृथिवीपतये नमः।ॐ अव्यक्तव्यक्तरूपाय नमः।ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।ॐ तमोऽपघ्ने नमः।ॐ अज्ञाननाशकाय नमः।ॐ ज्ञानिने नमः।ॐ पूर्णचन्द्रसमप्रभाय नमः।ॐ ज्ञानदाय नमः।ॐ वाक्पतये नमः।ॐ योगिने नमः।ॐ योगीशाय नमः।ॐ सर्वकामदाय नमः।ॐ योगारूढाय नमः।ॐ महापुण्याय नमः।ॐ पुण्यकीर्तये नमः।ॐ अमित्रघ्ने नमः।ॐ विश्वसाक्षिणे नमः।ॐ चिदाकाराय नमः।ॐ परमानन्दकारकाय नमः।ॐ महायोगिने नमः।ॐ महामौनिने नमः।ॐ मुनीशाय नमः।ॐ श्रेयसां निधये नमः।ॐ हंसाय नमः।ॐ परमहंसाय नमः।ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।ॐ विराजे नमः।ॐ स्वराजे नमः।ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशाय नमः।ॐ जटामण्डलसंयुताय नमः।ॐ आदिमध्यान्त्यरहिताय नमः।ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः।ॐ प्रणवोद्गीथरूपाय नमः।ॐ वेदाहरणकर्मकृते नमः।

 om hayagreevaaya namah'.
om mahaavishnave namah'.
om keshavaaya namah'.
om madhusoodanaaya namah'.
om govindaaya namah'.
om pund'areekaakshaaya namah'.
om vishnave namah'.
om vishvambharaaya namah'.
om haraye namah'.
om aadityaaya namah'.
om sarvavaageeshaaya namah'.
om sarvaadhaaraaya namah'.
om sanaatanaaya namah'.
om niraadhaaraaya namah'.
om niraakaaraaya namah'.
om nireeshaaya namah'.
om nirupadravaaya namah'.
om niranjanaaya namah'.
om nishkalankaaya namah'.
om nityatri'ptaaya namah'.
om niraamayaaya namah'.
om chidaanandamayaaya namah'.
om saakshine namah'.
om sharanyaaya namah'.
om shubhadaayakaaya namah'.
om shreemate namah'.
om lokatrayaadheeshaaya namah'.
om shivaaya namah'.
om sarasvateepradaaya namah'.
om vedoddhartre namah'.
om vedanidhaye namah'.
om vedavedyaaya namah'.
om puraatanaaya namah'.
om poornaaya namah'.
om poorayitre namah'.
om punyaaya namah'.
om punyakeertaye namah'.
om paraatparaaya namah'.
om paramaatmane namah'.
om parasmai jyotishe namah'.
om pareshaaya namah'.
om paaragaaya namah'.
om paraaya namah'.
om sakalopanishadvedyaaya namah'.
om nishkalaaya namah'.
om sarvashaastrakri'te namah'.
om akshamaalaajnyaanamudraayuktahastaaya namah'.
om varapradaaya namah'.
om puraanapurushaaya namah'.
om shresht'haaya namah'.
om sharanyaaya namah'.
om parameshvaraaya namah'.
om shaantaaya namah'.
om daantaaya namah'.
om jitakrodhaaya namah'.
om jitaamitraaya namah'.
om jaganmayaaya namah'.
om jaraamri'tyuharaaya namah'.
om jeevaaya namah'.
om jayadaaya namah'.
om jaad'yanaashanaaya namah'.
om japapriyaaya namah'.
om japastutyaaya namah'.
om japakri'te namah'.
om priyakri'te namah'.
om vibhave namah'.
om vimalaaya namah'.
om vishvaroopaaya namah'.
om vishvagoptre namah'.
om vidhistutaaya namah'.
om vidhivishnushivastutyaaya namah'.
om shaantidaaya namah'.
om shaantikaarakaaya namah'.
om shreyah'pradaaya namah'.
om shrutimayaaya namah'.
om shreyasaam pataye namah'.
om eeshvaraaya namah'.
om achyutaaya namah'.
om anantaroopaaya namah'.
om praanadaaya namah'.
om pri'thiveepataye namah'.
om avyaktavyaktaroopaaya namah'.
om sarvasaakshine namah'.
om tamo'paghne namah'.
om ajnyaananaashakaaya namah'.
om jnyaanine namah'.
om poornachandrasamaprabhaaya namah'.
om jnyaanadaaya namah'.
om vaakpataye namah'.
om yogine namah'.
om yogeeshaaya namah'.
om sarvakaamadaaya namah'.
om yogaarood'haaya namah'.
om mahaapunyaaya namah'.
om punyakeertaye namah'.
om amitraghne namah'.
om vishvasaakshine namah'.
om chidaakaaraaya namah'.
om paramaanandakaarakaaya namah'.
om mahaayogine namah'.
om mahaamaunine namah'.
om muneeshaaya namah'.
om shreyasaam nidhaye namah'.
om hamsaaya namah'.
om paramahamsaaya namah'.
om vishvagoptre namah'.
om viraaje namah'.
om svaraaje namah'.
om shuddhasphat'ikasankaashaaya namah'.
om jat'aamand'alasamyutaaya namah'.
om aadimadhyaantyarahitaaya namah'.
om sarvavaageeshvareshvaraaya namah'.
om pranavodgeetharoopaaya namah'.
om vedaaharanakarmakri'te namah'.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |