ಕೇತು ಕವಚ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೇತುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ತ್ರ್ಯಂಬಕ-ೠಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಕೇತುರ್ದೇವತಾ.
ಕಂ ಬೀಜಂ. ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ.
ಕೇತುರಿತಿ ಕೀಲಕಂ.
ಕೇತುಕೃತಪೀಡಾನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಾರ್ಥೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಕೇತುಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಚ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಕೇತುಂ ಕರಾಲವದನಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಕಿರೀಟಿನಂ.
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಕೇತುಂ ಧ್ವಜಾಕಾರಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಂ.
ಚಿತ್ರವರ್ಣಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಧೂಮ್ರಸಮದ್ಯುತಿಃ.
ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಃ ಶ್ರುತೀ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ.
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸುವರ್ಣಾಭಶ್ಚಿಬುಕಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುತಃ.
ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಕೇತುಃ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ.
ಹಸ್ತೌ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮಹಾಗ್ರಹಃ.
ಸಿಂಹಾಸನಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಸುರಃ.
ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಶೀರ್ಷೋ ಜಾನುನೀ ಮೇಽತಿಕೋಪನಃ.
ಪಾತು ಪಾದೌ ಚ ಮೇ ಕ್ರೂರಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ನರಪಿಂಗಲಃ.
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಂ.
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಂ ಚ ಧಾರಯೇದ್ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.3K

Comments Kannada

5riz3
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ 🙏 -ಹನುಮಂತರಾಯ ಮೇಷ್ಟ್ರಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |