Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

100.6K
1.4K

Comments Kannada

hwim4
ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌼 -ಭಾರ್ಗವಿ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

Read more comments

ಅಮಲಾ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾ ಸಾ ಕಮಲಾಕರಮಾಲಿನೀ.
ವಿಮಲಾಭ್ರನಿಭಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಕಮಲಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ.
ವಾರ್ಣಸಂಸ್ಥಾಂಗರೂಪಾ ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ.
ನಿರ್ಣಯಾ ಭಾರತೀ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ.
ವರದಾಭಯರುದ್ರಾಕ್ಷ- ವರಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ.
ಸರಸಾ ಸಾ ಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸಾರಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಾಸ್ವತೀ.
ಸುಂದರೀ ಸುಮುಖೀ ಪದ್ಮಮಂದಿರಾ ಮಧುರಾ ಚ ಸಾ.
ಕುಂದಭಾಸಾ ಸದಾ ವೋಽವ್ಯಾದ್ವಂದಿತಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಲಿಪಿತಾ ಕುಂಭಮುದ್ರಾಧೃತ- ಕರಾಂಬುಜಾ.
ಭದ್ರಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ಸಾವ್ಯಾದ್ಭದ್ರಾಬ್ಜಾಕ್ಷೀ ಸರಸ್ವತೀ.
ರಕ್ತಕೌಶೇಯರತ್ನಾಢ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಭಾಷಣಭೂಷಣಾ.
ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಸಾ ಶಕ್ತಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ.
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಯಾ ಚತುರ್ವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ.
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚ ಸಾ ವೋಽವ್ಯಾಚ್ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಸರಸ್ವತೀ.
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಯಾ ಪರ್ವಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ.
ಸರ್ವಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಸಾ ಸದಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ.
ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಾತರ್ಜಪೇನ್ನರಃ.
ಅಜ್ಞೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರಿಷ್ಟಶ್ಚ ಲಭ್ಯತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |