துர்கா ப்ரார்த்தனை

ஏதாவந்தம் ஸமயம் ஸர்வாபத்ப்யோ(அ)பி ரக்ஷணம் க்ருத்வா।
க்ராமஸ்ய பரமிதானீம் தாடஸ்த்யம் கேன வஹஸி துர்காம்ப।
அபராதா பஹுஶ꞉ கலு புத்ராணாம் ப்ரதிபதம் பவந்த்யேவ।
கோ வா ஸஹதே லோகே ஸர்வாம்ஸ்தான் மாதரம் விஹாயைகாம்।
மா பஜ மா பஜ துர்கே தாடஸ்த்யம் புத்ரகேஷு தீனேஷு।
கே வா க்ருஹ்ணந்தி ஸுதான் மாத்ரா த்யக்தான் வதாம்பிகே லோகே।
இத꞉ பரம் வா ஜகதம்ப ஜாது க்ராமஸ்ய ரோகப்ரமுகாவதோ(அ)ஸ்ய।
ந ஸ்யுஸ்ததா குர்வசலாம் க்ருபாமித்யப்யர்தனாம் மே ஸபலீகுருஷ்வ।
பாபஹீனஜனதாவனதக்ஷா꞉ ஸந்தி நிர்ஜரவரா ந கியந்த꞉।
பாபபூர்ணஜந- ரக்ஷணதக்ஷாஸ்த்வாம் வினா புவி பராம் ந விலோகே।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |