துரகா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

ௐ ஸத்யை நம꞉.
ௐ ஸாத்வ்யை நம꞉.
ௐ பவப்ரீதாயை நம꞉.
ௐ பவான்யை நம꞉.
ௐ பவமோசன்யை நம꞉.
ௐ ஆர்யாயை நம꞉.
ௐ துர்காயை நம꞉.
ௐ ஜயாயை நம꞉.
ௐ ஆத்யாயை நம꞉.
ௐ த்ரிநேத்ராயை நம꞉.
ௐ ஶூலதாரிண்யை நம꞉.
ௐ பினாகதாரிண்யை நம꞉.
ௐ சித்ராயை நம꞉.
ௐ சண்டகண்டாயை நம꞉.
ௐ மஹாதபஸே நம꞉.
ௐ மனஸே நம꞉.
ௐ புத்த்யை நம꞉.
ௐ அஹங்காராயை நம꞉.
ௐ சித்தரூபாயை நம꞉.
ௐ சிதாயை நம꞉.
ௐ சித்த்யை நம꞉.
ௐ ஸர்வமந்த்ரமய்யை நம꞉.
ௐ ஸத்தாயை நம꞉.
ௐ ஸத்யானந்தஸ்வரூபின்யை நம꞉.
ௐ அனந்தாயை நம꞉.
ௐ பாவின்யை நம꞉.
ௐ பாவ்யாயை நம꞉.
ௐ பவ்யாயை நம꞉.
ௐ அபவ்யாயை நம꞉.
ௐ ஸதாகத்யை நம꞉.
ௐ ஶாம்பவ்யை நம꞉.
ௐ தேவமாத்ரே நம꞉.
ௐ சிந்தாயை நம꞉.
ௐ ரத்னப்ரியாயை நம꞉.
ௐ ஸர்வவித்யாயை நம꞉.
ௐ தக்ஷகந்யாயை நம꞉.
ௐ தக்ஷயஜ்ஞவிநாஶின்யை நம꞉.
ௐ அபர்ணாயை நம꞉.
ௐ அனேகவர்ணாயை நம꞉.
ௐ பாடலாயை நம꞉.
ௐ பாடலாவத்யை நம꞉.
ௐ பட்டாம்பரபரீதானாயை நம꞉.
ௐ கலமஞ்ஜீரரஞ்ஜின்யை நம꞉.
ௐ அமேயவிக்ரமாயை நம꞉.
ௐ க்ரூராயை நம꞉.
ௐ ஸுந்தர்யை நம꞉.
ௐ ஸுரஸுந்தர்யை நம꞉.
ௐ வனதுர்காயை நம꞉.
ௐ மாதங்க்யை நம꞉.
ௐ மதங்கமுனிபூஜிதாயை நம꞉.
ௐ ப்ராஹ்ம்யை நம꞉.
ௐ மாஹேஶ்வர்யை நம꞉.
ௐ ஐந்த்ர்யை நம꞉.
ௐ கௌமார்யை நம꞉.
ௐ சாமுண்டாயை நம꞉.
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம꞉.
ௐ வாராஹ்யை நம꞉.
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம꞉.
ௐ புருஷாக்ருʼத்யை நம꞉.
ௐ விமலாயை நம꞉.
ௐ உத்கர்ஷிண்யை நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானாயை நம꞉.
ௐ க்ரியாயை நம꞉.
ௐ நித்யாயை நம꞉.
ௐ புத்திதாயை நம꞉.
ௐ பஹுலாயை நம꞉.
ௐ பஹுலப்ரேமாயை நம꞉.
ௐ ஸர்வவாஹனவாஹனாயை நம꞉.
ௐ நிஶும்பஶும்பஹனன்யை நம꞉.
ௐ மஹிஷாஸுரமர்தின்யை நம꞉.
ௐ மதுகைடபஹந்த்ர்யை நம꞉.
ௐ சண்டமுண்டவிநாஶின்யை நம꞉.
ௐ ஸர்வாஸுரவிநாஶாயை நம꞉.
ௐ ஸர்வதானவகாதின்யை நம꞉.
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரமய்யை நம꞉.
ௐ ஸத்யாயை நம꞉.
ௐ ஸர்வாஸ்த்ரதாரிண்யை நம꞉.
ௐ அனேகஶஸ்த்ரஹஸ்தாயை நம꞉.
ௐ அனேகாஸ்த்ரதாரிண்யை நம꞉.
ௐ குமார்யை நம꞉.
ௐ ஏககந்யாயை நம꞉.
ௐ கைஶோர்யை நம꞉.
ௐ யுவத்யை நம꞉.
ௐ யத்யை நம꞉.
ௐ அப்ரௌடாயை நம꞉.
ௐ ப்ரௌடாயை நம꞉.
ௐ வ்ருʼத்தமாத்ரே நம꞉.
ௐ பலப்ரதாயை நம꞉.
ௐ மஹோதர்யை நம꞉.
ௐ முக்தகேஶ்யை நம꞉.
ௐ கோரரூபாயை நம꞉.
ௐ மஹாபலாயை நம꞉.
ௐ அக்நிஜ்வாலாயை நம꞉.
ௐ ரோத்ரமுக்யை நம꞉.
ௐ காலராத்ர்யை நம꞉.
ௐ தபஸ்வின்யை நம꞉.
ௐ நாராயண்யை நம꞉.
ௐ பத்ரகால்யை நம꞉.
ௐ விஷ்ணுமாயாயை நம꞉.
ௐ ஜலோதர்யை நம꞉.
ௐ ஶிவதூத்யை நம꞉.
ௐ கரால்யை நம꞉.
ௐ அனந்தாயை நம꞉.
ௐ பரமேஶ்வர்யை நம꞉.
ௐ காத்யாயன்யை நம꞉.
ௐ ஸாவித்ர்யை நம꞉.
ௐ ப்ரத்யக்ஷாயை நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மவாதின்யை நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.4K

Comments

245kk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |