துர்கா பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

கர்பூரேண வரேண பாவகஶிகா ஶாகாயதே தேஜஸா
வாஸஸ்தேன ஸுகம்பதே ப்ரதிபலம் க்ராணம் முஹுர்மோததே.
நேத்ராஹ்லாதகரம் ஸுபாத்ரலஸிதம் ஸர்வாங்கஶோபாகரம்
துர்கே ப்ரீதமனா பவ தவ க்ருதே குர்வே ஸுநீராஜனம்.
ஆதௌ தேவி ததே சதுஸ்தவ பதே த்வம் ஜ்யோதிஷா பாஸஸே
த்ருஷ்ட்வைதன்மம மானஸே பஹுவிதா ஸ்வாஶா ஜரீஜ்ரும்பதே.
ப்ராரப்தானி க்ருதானி யானி நிதராம் பாபானி மே நாஶய
துர்கே ப்ரீதமனா பவ தவ க்ருதே குர்வே ஸுநீராஜனம்.
நாபௌ த்வி꞉ ப்ரததே நகேஶதனயே த்வத்பா பஹு ப்ராஜதே
தேன ப்ரீதமனா நமாமி ஸுதராம் யாசேபி மே காமனாம்.
ஶாந்திர்பூதிததிர்விபாது ஸதனே நி꞉ஶேஷஸௌக்யம் ஸதா
துர்கே ப்ரீதமனா பவ தவ க்ருதே குர்வே ஸுநீராஜனம்.
ஆஸ்யே தே(அ)பி ஸக்ருத் ததே த்யுதிதரே சந்த்ரானனம் தீப்யதே
த்ருஷ்ட்வா மே ஹ்ருதயே விராஜதி மஹாபக்திர்தயாஸாகரே.
நத்வா த்வச்சரணௌ ரணாங்கனமன꞉ஶக்திம் ஸுகம் காமயே
துர்கே ப்ரீதமனா பவ தவ க்ருதே குர்வே ஸுநீராஜனம்.
மாதோ மங்கலஸாதிகே ஶுபதனௌ தே ஸப்தக்ருத்வோ ததே
தஸ்மாத் தேன முஹுர்ஜகத்திதகரம் ஸஞ்ஜாயதே ஸன்மஹ꞉.
தத்பாஸா விபத꞉ ப்ரயாந்து துரிதம் து꞉கானி ஸர்வாணி மே
துர்கே ப்ரீதமனா பவ தவ க்ருதே குர்வே ஸுநீராஜனம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |