சுக்ரேஸ்வரீ ஸ்துதி

மஹிஷாஸுரதைத்யஜயே விஜயே
புவி பக்தஜனேஷு க்ருதைகதயே.
பரிவந்திதலோகபரே ஸுவரே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.
கனகாதிவிபூஷிதஸத்வஸனே
ஶரதிந்துஸுஸுந்தரஸத்வதனே.
பரிபாலிதசாருஜனே மதனே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.
வ்ருதகூடஸுஶாஸ்த்ரவிவேகநிதே
புவனத்ரயபூதிபவைகவிதே.
பரிஸேவிததேவஸமூஹஸுதே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.
ஜகதாதிதலே கமலே விமலே
ஶிவவிஷ்ணுகஸேவிதஸர்வகலே.
க்ருதயஜ்ஞஜபவ்ரதபுண்யபலே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |