சுக்ரேஸ்வரீ ஸ்துதி

மஹிஷாஸுரதைத்யஜயே விஜயே
புவி பக்தஜனேஷு க்ருதைகதயே.
பரிவந்திதலோகபரே ஸுவரே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.
கனகாதிவிபூஷிதஸத்வஸனே
ஶரதிந்துஸுஸுந்தரஸத்வதனே.
பரிபாலிதசாருஜனே மதனே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.
வ்ருதகூடஸுஶாஸ்த்ரவிவேகநிதே
புவனத்ரயபூதிபவைகவிதே.
பரிஸேவிததேவஸமூஹஸுதே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.
ஜகதாதிதலே கமலே விமலே
ஶிவவிஷ்ணுகஸேவிதஸர்வகலே.
க்ருதயஜ்ஞஜபவ்ரதபுண்யபலே
பரிபாஹி ஸுரேஶ்வரி மாமநிஶம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

விஷ்ணு பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

விஷ்ணு பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

உத்யத்பானுஸஹஸ்ரபாஸ்வர- பரவ்யோமாஸ்பதம் நிர்மல- ஜ்ஞானானந்தகனஸ்வரூப- மமலஜ்ஞாநாதிபி꞉ ஷட்குணை꞉. ஜுஷ்டம் ஸூரிஜனாதிபம் த்ருதரதாங்காப்ஜம் ஸுபூஷோஜ்ஜ்வலம் ஶ்ரீபூஸேவ்யமனந்த- போகிநிலயம் ஶ்ரீவாஸுதேவம் பஜே. ஆமோதே புவனே ப்ரமோத உத ஸம்மோதே ச ஸங்கர்ஷணம் ப்ரத்யும்னம் ச ததா(

Click here to know more..

கஜமுக ஸ்துதி

கஜமுக ஸ்துதி

விசக்ஷணமபி த்விஷாம் பயகரம் விபும் ஶங்கரம் வினீதமஜமவ்யயம் விதிமதீதஶாஸ்த்ராஶயம். விபாவஸுமகிங்கரம் ஜகததீஶமாஶாம்பரம் கணப்ரமுகமர்சயே கஜமுகம் ஜகந்நாயகம். அனுத்தமமநாமயம் ப்ரதிதஸர்வதேவாஶ்ரயம் விவிக்தமஜமக்ஷரம் கலினிபர்ஹணம் கீர்திதம். விராட்புருஷமக்ஷயம் குணநிதிம் ம

Click here to know more..

காரணம் இதுவே

காரணம் இதுவே

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |