ஏக ஸ்லோகி துர்கா ஸப்தஸதி

 

 

யா ஹ்யம்பா மதுகைடபப்ரமதினீ யா மாஹிஷோன்மூலினீ
யா தூம்ரேக்ஷணசண்டமுண்டமதினீ யா ரக்தபீஜாஶினீ.
ஶக்தி꞉ ஶும்பநிஶும்பதைத்யதலினீ யா ஸித்திலக்ஷ்மீ꞉ பரா
ஸா துர்கா நவகோடிவிஶ்வஸஹிதா மாம் பாது விஶ்வேஶ்வரீ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |