அம்பிகா ஸ்தவம்

ஸ்மிதாஸ்யாம் ஸுராம் ஶுத்தவித்யாங்குராக்யாம்
மனோரூபிணீம் தேவகார்யோத்ஸுகாம் தாம்.
ஸுஸிம்ஹஸ்திதாம் சண்டமுண்டப்ரஹாராம்
நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம்.
ஸுமேருஸ்திதாம் ஸர்வபூஷாவிபூஷாம்
ஜகந்நாயிகாம் ரக்தவஸ்த்ரான்விதாங்காம்.
தமோபஞ்ஜினீம் மீனஸாத்ருஶ்யநேத்ராம்
நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம்.
ஶிவாங்கீம் பவானீம் ஜ்வலத்ரக்தஜிஹ்வாம்
மஹாபாபநாஶாம் ஜனானந்ததாத்ரீம்.
லஸத்ரத்னமாலாம் தரந்தீம் தராத்யாம்
நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம்.
ஸதா மங்கலாம் ஸர்வதர்ஸ்வரூபாம்
ஸுமாஹேஶ்வரீம் ஸர்வஜீவச்சரண்யாம்.
தடித்ஸோஜ்ஜ்வலாம் ஸர்வதேவை꞉ ப்ரணம்யாம்
நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம்.
ஸஹஸ்ராப்ஜரூடாம் குலாந்த꞉ஸ்திதைகாம்
ஸுதாகர்பிணீம் மூலமந்த்ராத்மரூபாம்.
ஸுராஹ்லாதினீம் ஶூரனந்த்யாம் தரித்ரீம்
நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

25.7K
1.0K

Comments

xjmxc
Thank u -User_se89xj

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |