துர்கா பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

தே த்யானயோகானுகதா꞉ அபஶ்யன்
த்வாமேவ தேவீம் ஸ்வகுணைர்னிகூடாம்.
த்வமேவ ஶக்தி꞉ பரமேஶ்வரஸ்ய
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி.
தேவாத்மஶக்தி꞉ ஶ்ருதிவாக்யகீதா
மஹர்ஷிலோகஸ்ய புர꞉ ப்ரஸன்னா.
குஹா பரம் வ்யோம ஸத꞉ ப்ரதிஷ்டா
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி.
பராஸ்ய ஶக்திர்விவிதா ஶ்ருதா யா
ஶ்வேதாஶ்வவாக்யோதிததேவி துர்கே.
ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞானபலக்ரியா தே
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி.
தேவாத்மஶப்தேன ஶிவாத்மபூதா
யத்கூர்மவாயவ்யவசோவிவ்ருத்யா.
த்வம் பாஶவிச்சேதகரீ ப்ரஸித்தா
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி.
த்வம் ப்ரஹ்மபுச்சா விவிதா மயூரீ
ப்ரஹ்மப்ரதிஷ்டாஸ்யுபதிஷ்டகீதா .
ஜ்ஞானஸ்வரூபாத்மதயாகிலானாம்
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதாத்ரி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

39.5K

Comments

w2kdv

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |