நிசும்பசூதனி ஸ்தோத்திரம்

ஸர்வதேவாஶ்ரயாம் ஸித்தாமிஷ்டஸித்திப்ரதாம் ஸுராம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
ரத்னஹாரகிரீடாதிபூஷணாம் கமலேக்ஷணாம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
சேதஸ்த்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீசக்ராங்கிதரூபிணீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
யோகானந்தாம் யஶோதாத்ரீம் யோகினீகணஸம்ஸ்துதாம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
ஜகதம்பாம் ஜனானந்ததாயினீம் விஜயப்ரதாம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
ஸித்தாதிபி꞉ ஸமுத்ஸேவ்யாம் ஸித்திதாம் ஸ்திரயோகினீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
மோக்ஷப்ரதாத்ரீம் மந்த்ராங்கீம் மஹாபாதகநாஶினீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
மத்தமாதங்கஸம்ஸ்தாம் ச சண்டமுண்டப்ரமர்த்தினீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
வேதமந்த்ரை꞉ ஸுஸம்பூஜ்யாம் வித்யாஜ்ஞானப்ரதாம் வராம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|
மஹாதேவீம் மஹாவித்யாம் மஹாமாயாம் மஹேஶ்வரீம்|
நிஶும்பஸூதனீம் வந்தே சோலராஜகுலேஶ்வரீம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

62.6K
1.1K

Comments

s3tbm
Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

Extraordinary! -User_se921z

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |