தேவீ அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்திரம்

ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானே ஸ்துதிமஹோ
ந சாஹ்வானம் த்யானம் ததபி ச ந ஜானே ஸ்துதிகதா꞉.
ந ஜானே முத்ராஸ்தே ததபி ச ந ஜானே விலபனம்
பரம் ஜானே மாதஸ்த்வதனுஸரணம் க்லேஶஹரணம்.
விதேரஜ்ஞானேன த்ரவிணவிரஹேணாலஸதயா
விதேயாஶக்யத்வாத் தவ சரணயோர்யா ச்யுதிரபூத்.
ததேதத் க்ஷந்தவ்யம் ஜனனி ஸகலோத்தாரிணி ஶிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி.
ப்ருதிவ்யாம் புத்ராஸ்தே ஜனனி பஹவ꞉ ஸந்தி ஸரலா꞉
பரம் தேஷாம் மத்யே விரலதரலோ(அ)ஹம் தவ ஸுத꞉.
மதீயோ(அ)யம் த்யாக꞉ ஸமுசிதமிதம் நோ தவ ஶிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி.
ஜகன்மாதர்மாதஸ்தவ சரணஸேவா ந ரசிதா
ந வா தத்தம் தேவி த்ரவிணமபி பூயஸ்தவ மயா.
ததாபி த்வம் ஸ்னேஹம் மயி நிருபமம் யத்ப்ரகுருஷே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி.
பரித்யக்த்வா தேவா விவிதவிதஸேவாகுலதயா
மயா பஞ்சாஶீதேரதிகமபனீதே து வயஸி.
இதானீம் சேன்மாதஸ்தவ யதி க்ருபா நா(அ)பி பவிதா
நிராலம்போ லம்போதரஜனனி கம் யாமி ஶரணம்.
ஶ்வபாகோ ஜல்பாகோ பவதி மதுபாகோபமகிரா
நிராதங்கோ ரங்கோ விஹரதி சிரம் கோடிகனகை꞉.
தவாபர்ணே கர்ணே விஶதி மனுவர்ணே பலமிதம்
ஜன꞉ கோ ஜானீதே ஜனனி ஜனனீயம் ஜபவிதௌ.
சிதாபஸ்மாலேபோ கரலமஶனம் திக்படதரோ
ஜடாதாரீ கண்டே புஜகபதிஹாரீ பஶுபதி꞉.
கபாலீ பூதேஶோ பஜதி ஜகதீஶைகபதவீம்
பவானி த்வத்பாணிக்ரஹண- பரிபாடீபலமிதம்.
ந மோக்ஷஸ்யாகாங்க்ஷா பவவிபவவாஞ்சாபி ச ந மே
ந விஜ்ஞானாபேக்ஷா ஶஶிமுகி ஸுகேச்சாபி ந புன꞉.
அதஸ்த்வாம் ஸம்யாசே ஜனனி ஜனனம் யாது மம வை
ம்ருடானீ ருத்ராணீ ஶிவ ஶிவ பவாநீதி ஜபத꞉.
நாராதிதாஸி விதினா விவிதோபசாரை꞉
கிம் ருக்ஷசிந்தனபரைர்ன க்ருதம் வசோபி꞉.
ஶ்யாமே த்வமேவ யதி கிஞ்சன மய்யநாதே
தத்ஸே க்ருபாமுசிதமம்ப பரம் தவைவ.
ஆபத்ஸு மக்ன꞉ ஸ்மரணம் த்வதீயம்
கரோமி துர்கே கருணார்ணவேஶி.
நைதச்சடத்வம் மம பாவயேதா꞉
க்ஷுதாத்ருஷார்தா ஜனனீம் ஸ்மரந்தி.
ஜகதம்ப விசித்ரமத்ர கிம்
பரிபூர்ணா கருணாஸ்தி சேன்மயி.
அபராதபரம்பராபரம்
ந ஹி மாதா ஸமுபேக்ஷதே ஸுதம்.
மத்ஸம꞉ பாதகீ நாஸ்தி பாபக்னீ த்வத்ஸமா நஹி.
ஏவம் ஜ்ஞாத்வா மஹாதேவி யதாயோக்யம் ததா குரு.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.5K

Comments

ehmbh
Love this platform -Megha Mani

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Nice -Same RD

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |