தேவீ அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Devi Aparadha Kshamapana Stotram 

 

Devi Aparadha Kshamapana Stotram

 

ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானே ஸ்துதிமஹோ
ந சாஹ்வானம் த்யானம் ததபி ச ந ஜானே ஸ்துதிகதா꞉.
ந ஜானே முத்ராஸ்தே ததபி ச ந ஜானே விலபனம்
பரம் ஜானே மாதஸ்த்வதனுஸரணம் க்லேஶஹரணம்.
விதேரஜ்ஞானேன த்ரவிணவிரஹேணாலஸதயா
விதேயாஶக்யத்வாத் தவ சரணயோர்யா ச்யுதிரபூத்.
ததேதத் க்ஷந்தவ்யம் ஜனனி ஸகலோத்தாரிணி ஶிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி.
ப்ருதிவ்யாம் புத்ராஸ்தே ஜனனி பஹவ꞉ ஸந்தி ஸரலா꞉
பரம் தேஷாம் மத்யே விரலதரலோ(அ)ஹம் தவ ஸுத꞉.
மதீயோ(அ)யம் த்யாக꞉ ஸமுசிதமிதம் நோ தவ ஶிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி.
ஜகன்மாதர்மாதஸ்தவ சரணஸேவா ந ரசிதா
ந வா தத்தம் தேவி த்ரவிணமபி பூயஸ்தவ மயா.
ததாபி த்வம் ஸ்னேஹம் மயி நிருபமம் யத்ப்ரகுருஷே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி.
பரித்யக்த்வா தேவா விவிதவிதஸேவாகுலதயா
மயா பஞ்சாஶீதேரதிகமபனீதே து வயஸி.
இதானீம் சேன்மாதஸ்தவ யதி க்ருபா நா(அ)பி பவிதா
நிராலம்போ லம்போதரஜனனி கம் யாமி ஶரணம்.
ஶ்வபாகோ ஜல்பாகோ பவதி மதுபாகோபமகிரா
நிராதங்கோ ரங்கோ விஹரதி சிரம் கோடிகனகை꞉.
தவாபர்ணே கர்ணே விஶதி மனுவர்ணே பலமிதம்
ஜன꞉ கோ ஜானீதே ஜனனி ஜனனீயம் ஜபவிதௌ.
சிதாபஸ்மாலேபோ கரலமஶனம் திக்படதரோ
ஜடாதாரீ கண்டே புஜகபதிஹாரீ பஶுபதி꞉.
கபாலீ பூதேஶோ பஜதி ஜகதீஶைகபதவீம்
பவானி த்வத்பாணிக்ரஹண- பரிபாடீபலமிதம்.
ந மோக்ஷஸ்யாகாங்க்ஷா பவவிபவவாஞ்சாபி ச ந மே
ந விஜ்ஞானாபேக்ஷா ஶஶிமுகி ஸுகேச்சாபி ந புன꞉.
அதஸ்த்வாம் ஸம்யாசே ஜனனி ஜனனம் யாது மம வை
ம்ருடானீ ருத்ராணீ ஶிவ ஶிவ பவாநீதி ஜபத꞉.
நாராதிதாஸி விதினா விவிதோபசாரை꞉
கிம் ருக்ஷசிந்தனபரைர்ன க்ருதம் வசோபி꞉.
ஶ்யாமே த்வமேவ யதி கிஞ்சன மய்யநாதே
தத்ஸே க்ருபாமுசிதமம்ப பரம் தவைவ.
ஆபத்ஸு மக்ன꞉ ஸ்மரணம் த்வதீயம்
கரோமி துர்கே கருணார்ணவேஶி.
நைதச்சடத்வம் மம பாவயேதா꞉
க்ஷுதாத்ருஷார்தா ஜனனீம் ஸ்மரந்தி.
ஜகதம்ப விசித்ரமத்ர கிம்
பரிபூர்ணா கருணாஸ்தி சேன்மயி.
அபராதபரம்பராபரம்
ந ஹி மாதா ஸமுபேக்ஷதே ஸுதம்.
மத்ஸம꞉ பாதகீ நாஸ்தி பாபக்னீ த்வத்ஸமா நஹி.
ஏவம் ஜ்ஞாத்வா மஹாதேவி யதாயோக்யம் ததா குரு.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

கணநாயக ஸ்தோத்திரம்

கணநாயக ஸ்தோத்திரம்

குணக்ராமார்சிதோ நேதா க்ரியதே ஸ்வோ ஜனைரிதி। கணேஶத்வேன ஶம்ஸந்தம் குணாப்திம் தம் முஹுர்னும꞉॥ ய꞉ ஸ்வல்பமப்யஞ்சதி ஸத்குணோதயம் மூர்த்னோசிதம் தஸ்ய ஸமர்ஹணம் ஸதாம்। இத்யாலபன் பாலகலாதரம் ததத்- ஸ்யாத்பூதயே பாலகலாதரோ மம॥

Click here to know more..

கோபீநாயக அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

கோபீநாயக அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஸரோஜநேத்ராய க்ருபாயுதாய மந்தாரமாலாபரிபூஷிதாய. உதாரஹாஸாய ஸஸன்முகாய நமோ(அ)ஸ்து கோபீஜனவல்லபாய. ஆநந்தனந்தாதிகதாயகாய பகீபகப்ராணவிநாஶகாய. ம்ருகேந்த்ரஹஸ்தாக்ரஜபூஷணாய நமோ(அ)ஸ்து கோபீஜனவல்லபாய. கோபாலலீலாக்ருதகௌதுகாய கோபாலகாஜீவனஜீவனாய. பக்தைககம்யாய நவப்ரியாய நமோ(அ)

Click here to know more..

த்ரிசங்குவின் கதை-பகுதி 1

த்ரிசங்குவின் கதை-பகுதி 1

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |