ಏಕ ಶ್ಲೋಕಿ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯಂ

ಆರ್ಯಾಂಬಾಜಠರೇ ಜನಿರ್ದ್ವಿಜಸತೀದಾರಿದ್ರ್ಯನಿರ್ಮೂಲನಂ
ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಯಣಂ ಗುರೂಪಸದನಂ ಶ್ರೀಮಂಡನಾದೇರ್ಜಯಃ।
ಶಿಷ್ಯೌಘಗ್ರಹಣಂ ಸುಭಾಷ್ಯರಚನಂ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾಶ್ರಯಃ
ಪೀಠಾನಾಂ ರಚನೇತಿ ಸಂಗ್ರಹಮಯೀ ಸೈಷಾ ಕಥಾ ಶಾಂಕರೀ।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |