பஞ்சமுக அனுமன் பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீராமபாதஸரஸீ- ருஹப்ருங்கராஜ-
ஸம்ஸாரவார்தி- பதிதோத்தரணாவதார.
தோ꞉ஸாத்யராஜ்யதன- யோஷிததப்ரபுத்தே
பஞ்சானனேஶ மம தேஹி கராவலம்பம்.
ஆப்ராதராத்ரிஶகுநாத- நிகேதனாலி-
ஸஞ்சாரக்ருத்ய படுபாதயுகஸ்ய நித்யம்.
மாநாதஸேவிஜன- ஸங்கமநிஷ்க்ருதம் ந꞉
பஞ்சானனேஶ மம தேஹி கராவலம்பம்.
ஷட்வர்கவைரிஸுக- க்ருத்பவதுர்குஹாயா-
மஜ்ஞானகாடதிமிராதி- பயப்ரதாயாம்.
கர்மானிலேன விநிவேஶிததேஹதர்து꞉
பஞ்சானனேஶ மம தேஹி கராவலம்பம்.
ஸச்சாஸ்த்ரவார்திபரி- மஜ்ஜனஶுத்தசித்தா-
ஸ்த்வத்பாதபத்மபரி- சிந்தநமோதஸாந்த்ரா꞉.
பஶ்யந்தி நோ விஷயதூஷிதமானஸம் மாம்
பஞ்சானனேஶ மம தேஹி கராவலம்பம்.
பஞ்சேந்த்ரியார்ஜித- மஹாகிலபாபகர்மா
ஶக்தோ ந போக்துமிவ தீனஜனோ தயாலோ.
அத்யந்ததுஷ்டமனஸோ த்ருடநஷ்டத்ருஷ்டே꞉
பஞ்சானனேஶ மம தேஹி கராவலம்பம்.
இத்தம் ஶுபம் பஜகவேங்கட- பண்டிதேன
பஞ்சானனஸ்ய ரசிதம் கலு பஞ்சரத்னம்.
ய꞉ பாபடீதி ஸததம் பரிஶுத்தபக்த்யா
ஸந்துஷ்டிமேதி பகவாநகிலேஷ்டதாயீ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.3K

Comments

6a5q8
Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |