ஹனுமான் மங்களாசாஸன ஸ்தோத்திரம்

அஞ்ஜநாகர்பஜாதாய லங்காகானனவஹ்னயே |
கபிஶ்ரேஷ்டாய தேவாய வாயுபுத்ராய மங்கலம் |
ஜானகீஶோகநாஶாய ஜனானந்தப்ரதாயினே |
அம்ருʼத்யவே ஸுரேஶாய ராமேஷ்டாய ஸுமங்லம் |
மஹாவீராய வேதாங்கபாரகாய மஹௌஜஸே |
மோக்ஷதாத்ரே யதீஶாய ஹ்யாஞ்ஜனேயாய மங்கலம் |
ஸத்யஸந்தாய ஶாந்தாய திவாகரஸமத்விஷே |
மாயாதீதாய மாந்யாய மனோவேகாய மங்கலம் |
ஶரணாகதஸுஸ்னிக்தசேதஸே கர்மஸாக்ஷிணே |
பக்திமச்சித்தவாஸாய வஜ்ரகாயாய மங்கலம் |
அஸ்வப்னவ்ருʼந்தவந்த்யாய து꞉ஸ்வப்நாதிஹராய ச |
ஜிதஸர்வாரயே துப்யம்ʼ ராமதூதாய மங்கலம் |
அக்ஷஹந்த்ரே ஜகத்தர்த்ரே ஸுக்ரீவாதியுதாய ச |
விஶ்வாத்மனே நிதீஶாய ராமபக்தாய மங்கலம் |
லங்கிதாம்போதயே துப்யமுக்ரரூபாய தீமதே |
ஸதாமிஷ்டாய ஸௌம்யாய பிங்கலாக்ஷாய மங்கலம் |
புண்யஶ்லோகாய ஸித்தாய வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணே |
ஜகந்நாதாய தந்யாய வாகதீஶாய மங்கலம் |
மங்கலாஶாஸனஸ்தோத்ரம்ʼ ய꞉ படேத் ப்ரத்யஹம்ʼ முதா |
ஹனூமத்பக்திமாப்னோதி முக்திம்ʼ ப்ராப்னோத்யஸம்ʼஶயம் |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

67.3K

Comments

npfny

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |