ஆஞ்சநேய பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ராமாயணஸதானந்தம் லங்காதஹனமீஶ்வரம்।
சிதாத்மானம் ஹனூமந்தம் கலயாம்யனிலாத்மஜம்।
அஞ்ஜனாஸூனுமவ்யக்தம் ராமதூதம் ஸுரப்ரியம்।
சிதாத்மானம் ஹனூமந்தம் கலயாம்யனிலாத்மஜம்।
ஶிவாத்மானம் கபிஶ்ரேஷ்டம் ப்ரஹ்மவித்யாவிஶாரதம்।
சிதாத்மானம் ஹனூமந்தம் கலயாம்யனிலாத்மஜம்।
லோகபந்தும் க்ருபாஸிந்தும் ஸர்வஜந்துப்ரரக்ஷகம்।
சிதாத்மானம் ஹனூமந்தம் கலயாம்யனிலாத்மஜம்।
வீரபூஜ்யம் மஹாபாஹும் கமலாக்ஷம் ச தைர்யதம்।
சிதாத்மானம் ஹனூமந்தம் கலயாம்யனிலாத்மஜம்।
ஹனூமத்பஞ்சகஸ்தோத்ரம் விதிவத்ய꞉ ஸதா படேத்।
லபேத வாஞ்சிதம் ஸர்வம் வித்யாம் ஸ்தைர்யம் ஜனோ த்ருவம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |