ஆஞ்ஜநேய அஷ்டோத்தர ஸத நாமாவளி

 

ௐ  ஆஞ்ஜனேயாய நம꞉.ௐ  ஆஞ்ஜனேயாய நம꞉.ௐ  மஹாவீராய நம꞉.ௐ  ஹனூமதே நம꞉.ௐ  மாருதாத்மஜாய நம꞉.ௐ  தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாயகாய நம꞉.ௐ  ஸீதாமுத்ராப்ரதாயகாய நம꞉.ௐ  அஶோகவனிகாச்சேத்ரே நம꞉.ௐ ஸர்வமாயாவிபஞ்ஜனாய  நம꞉.ௐ  ஸர்வபந்தவிமோக்த்ரே நம꞉.ௐ  ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாய நம꞉.ௐ  பரவித்யாபரிஹாராய நம꞉.ௐ  பரஶௌர்யவிநாஶனாய நம꞉.ௐ  பரமந்த்ரநிராகர்த்ரே நம꞉.ௐ  பரயந்த்ரப்ரபேதகாய நம꞉.ௐ  ஸர்வக்ரஹவிநாஶினே நம꞉.ௐ  பீமஸேனஸஹாயக்ருதே நம꞉.ௐ  ஸர்வது꞉கஹராய நம꞉.ௐ  ஸர்வலோகசாரிணே நம꞉.ௐ  மனோஜவாய நம꞉.ௐ  பாரிஜாதத்ருமூலஸ்தாய நம꞉.ௐ  ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபவதே நம꞉.ௐ  ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபிணே நம꞉.ௐ ஸர்வயந்த்ராத்மகாய நம꞉.ௐ கபீஶ்வராய நம꞉.ௐ மஹாகாயாய நம꞉.ௐ ஸர்வரோகஹராய நம꞉.ௐ ப்ரபவே நம꞉.ௐ பலஸித்திகராய நம꞉.ௐ ஸர்வவித்யாஸம்பத்ப்ரதாயகாய நம꞉.ௐ கபிஸேனாநாயகாய நம꞉.ௐ பவிஷ்யச்சதுரானனாய நம꞉.ௐ குமாரப்ரஹ்மசாரிணே நம꞉.ௐ ரத்னகுண்டலதீப்திமதே நம꞉.ௐ ஸஞ்சலத்பாலஸன்னத்தலம்பமானஶிகோஜ்ஜ்வலாய நம꞉.ௐ கந்தர்வவித்யாதத்த்வஜ்ஞாய நம꞉.ௐ மஹாபலபராக்ரமாய நம꞉.ௐ காராக்ருஹவிமோக்த்ரே நம꞉.ௐ ஶ்ருங்கலாபந்தமோசகாய நம꞉.ௐ ஸாகரோத்தாரகாய நம꞉.ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம꞉.ௐ ராமதூதாய நம꞉.ௐ ப்ரதாபவதே நம꞉.ௐ வானராய நம꞉.ௐ கேஸரீஸுதாய நம꞉.ௐ ஸீதாஶோகநிவாரணாய நம꞉.ௐ அஞ்ஜநாகர்பஸம்பூதாய நம꞉.ௐ பாலார்கஸத்ருஶானனாய நம꞉.ௐ விபீஷணப்ரியகராய நம꞉.ௐ தஶக்ரீவகுலாந்தகாய நம꞉.ௐ லக்ஷ்மணப்ராணதாத்ரே நம꞉.ௐ வஜ்ரகாயாய நம꞉.ௐ மஹாத்யுதயே நம꞉.ௐ சிரஜீவினே நம꞉.ௐ ராமபக்தாய நம꞉.ௐ தைத்யகார்யவிகாதகாய நம꞉.ௐ அக்ஷஹந்த்ரே நம꞉.ௐ காஞ்சநாபாய நம꞉.ௐ பஞ்சவக்த்ராய நம꞉.ௐ மஹாதபஸே நம꞉.ௐ லங்கினீபஞ்ஜனாய நம꞉.ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉.ௐ ஸிம்ஹிகாப்ராணபஞ்ஜனாய நம꞉.ௐ கந்தமாதனஶைலஸ்தாய நம꞉.ௐ லங்காபுரவிதாஹகாய நம꞉.ௐ ஸுக்ரீவஸசிவாய நம꞉.ௐ தீராய நம꞉.ௐ ஶூராய நம꞉.ௐ தைத்யகுலாந்தகாய நம꞉.ௐ ஸுரார்சிதாய நம꞉.ௐ மஹாதேஜஸே நம꞉.ௐ ராமசூடாமணிப்ரதாய நம꞉.ௐ காமரூபிணே நம꞉.ௐ பிங்கலாக்ஷாய நம꞉.ௐ வார்திமைனாகபூஜிதாய நம꞉.ௐ கவலீக்ருதமார்தண்டமண்டலாய நம꞉.ௐ விஜிதேந்த்ரியாய நம꞉.ௐ ராமஸுக்ரீவஸந்தாத்ரே நம꞉.ௐ மஹாராவணமர்தனாய நம꞉.ௐ ஸ்படிகாபாய நம꞉.ௐ வாகதீஶாய நம꞉.ௐ நவவ்யாக்ருதிபண்டிதாய நம꞉.ௐ சதுர்பாஹவே நம꞉.ௐ தீனபந்தவே நம꞉.ௐ மஹாத்மனே நம꞉.ௐ பக்தவத்ஸலாய நம꞉.ௐ ஸஞ்ஜீவனனகாஹர்த்ரே நம꞉.ௐ ஶுசயே நம꞉.ௐ வாக்மினே நம꞉.ௐ த்ருடவ்ரதாய நம꞉.ௐ காலனேமிப்ரமதனாய நம꞉.ௐ ஹரிமர்கடமர்கடாய நம꞉.ௐ தாந்தாய நம꞉.ௐ ஶாந்தாய நம꞉.ௐ ப்ரஸன்னாத்மனே நம꞉.ௐ ஶதகண்டமதாபஹ்ருதே நம꞉.ௐ யோகினே நம꞉.ௐ ராமகதாலோலாய நம꞉.ௐ ஸீதான்வேஷணபண்டிதாய நம꞉.ௐ வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய நம꞉.ௐ வஜ்ரநகாய நம꞉.ௐ ருத்ரவீர்யஸமுத்பவாய நம꞉.ௐ இந்த்ரஜித்ப்ரஹிதாமோகப்ரஹ்மாஸ்த்ரவிநிவாரகாய நம꞉.ௐ பார்தத்வஜாக்ரஸம்வாஸினே நம꞉.ௐ ஶரபஞ்ஜரபேதகாய நம꞉.ௐ லோகபூஜ்யாய நம꞉.ௐ ஜாம்பவத்ப்ரீதிவர்தனாய நம꞉.ௐ தஶபாஹவே நம꞉.ௐ ஶ்ரீஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாதஸரோருஹஸேவாதுரந்தராய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.3K
1.1K

Comments Tamil

i6wqf
அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

அறிவு வளமான இணையதளம் -நந்தன் முருகன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |