ஆஞ்சநேய மங்கள அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

கபிஶ்ரேஷ்டாய ஶூராய ஸுக்ரீவப்ரியமந்த்ரிணே.
ஜானகீஶோகநாஶாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
மனோவேகாய உக்ராய காலனேமிவிதாரிணே.
லக்ஷ்மணப்ராணதாத்ரே ச ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
மஹாபலாய ஶாந்தாய துர்தண்டீபந்தமோசன.
மைராவணவிநாஶாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
பர்வதாயுதஹஸ்தாய ரக்ஷ꞉குலவிநாஶினே.
ஶ்ரீராமபாதபக்தாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
விரக்தாய ஸுஶீலாய ருத்ரமூர்திஸ்வரூபிணே.
ருஷிபி꞉ ஸேவிதாயாஸ்து ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
தீர்கபாலாய காலாய லங்காபுரவிதாரிணே.
லங்கீணீதர்பநாஶாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்ரஹ்மசாரின் நமஸ்தே வாயுநந்தன.
நமஸ்தே கானலோலாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
ப்ரபவாய ஸுரேஶாய ஶுபதாய ஶுபாத்மனே.
வாயுபுத்ராய தீராய ஆஞ்ஜனேயாய மங்கலம்.
ஆஞ்ஜனேயாஷ்டகமிதம் ய꞉ படேத் ஸததம் நர꞉.
ஸித்த்யந்தி ஸர்வகார்யாணி ஸர்வஶத்ருவிநாஶனம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |