ராமதூத ஸ்தோத்திரம்

14.8K
1.1K

Comments Tamil

tzkw8
பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

செம்மையான இணையதளம் 🙌 -மோகன் ராஜா

வேததாராவின் மூலம் என் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றம் மற்றும் நேர்மறை உருவானது. மனமார்ந்த நன்றி! -Vijaya M

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

சிறந்த கட்டுரைகள் கொண்ட இணையதளம் -user_xhdy

Read more comments

வஜ்ரதேஹமமரம் விஶாரதம்
பக்தவத்ஸலவரம் த்விஜோத்தமம்।
ராமபாதநிரதம் கபிப்ரியம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
ஜ்ஞானமுத்ரிதகரானிலாத்மஜம்
ராக்ஷஸேஶ்வரபுரீவிபாவஸும்।
மர்த்யகல்பலதிகம் ஶிவப்ரதம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
ஜானகீமுகவிகாஸகாரணம்
ஸர்வது꞉கபயஹாரிணம் ப்ரபும்।
வ்யக்தரூபமமலம் தராதரம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
விஶ்வஸேவ்யமமரேந்த்ரவந்திதம்
பல்குணப்ரியஸுரம் ஜனேஶ்வரம்।
பூர்ணஸத்த்வமகிலம் தராபதிம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
ஆஞ்ஜனேயமகமர்ஷணம் வரம்
லோகமங்கலதமேகமீஶ்வரம்।
துஷ்டமானுஷபயங்கரம் ஹரம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
ஸத்யவாதினமுரம் ச கேசரம்
ஸ்வப்ரகாஶஸகலார்தமாதிஜம்।
யோககம்யபஹுரூபதாரிணம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
ப்ரஹ்மசாரிணமதீவ ஶோபனம்
கர்மஸாக்ஷிணமநாமயம் முதா
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
புண்யபூரிதநிதாந்தவிக்ரஹம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।
பானுதீப்தினிபகோடிபாஸ்வரம்
வேததத்த்வவிதமாத்மரூபிணம்।
பூசரம் கபிவரம் குணாகரம்
ராமதூதமமரம் ஸதா பஜே।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |