அனுமன் மங்கள அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

வைஶாகே மாஸி க்ருஷ்ணாயாம் தஶம்யாம் மந்தவாஸரே.
பூர்வாபாத்ரப்ரபூதாய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
கருணாரஸபூர்ணாய பலாபூபப்ரியாய ச.
நாநாமாணிக்யஹாராய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
ஸுவர்சலாகலத்ராய சதுர்புஜதராய ச.
உஷ்ட்ராரூடாய வீராய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
திவ்யமங்கலதேஹாய பீதாம்பரதராய ச.
தப்தகாஞ்சனவர்ணாய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
பக்தரக்ஷணஶீலாய ஜானகீஶோகஹாரிணே.
ஜ்வலத்பாவகநேத்ராய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
பம்பாதீரவிஹாராய ஸௌமித்ரிப்ராணதாயினே.
ஸ்ருஷ்டிகாரணபூதாய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
ரம்பாவனவிஹாராய கந்தமாதனவாஸினே.
ஸர்வலோகைகநாதாய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
பஞ்சானனாய பீமாய காலனேமிஹராய ச.
கௌண்டின்யகோத்ரஜாதாய மங்கலம் ஶ்ரீஹனூமதே.
இதி ஸ்துத்வா ஹனூமந்தம் நீலமேகோ கதவ்யத꞉.
ப்ரதக்ஷிணநமஸ்காரான் பஞ்சவாரம் சகார ஸ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |