ஆஞ்சநேய சுப்ரபாதம்

ஹனூமன்னஞ்ஜனாஸூனோ ப்ராத꞉கால꞉ ப்ரவர்ததே |
உத்திஷ்ட கருணாமூர்தே பக்தானாம் மங்கலம் குரு |
உத்திஷ்டோத்திஷ்ட பிங்காக்ஷ உத்திஷ்ட கபிநாயக |
உத்திஷ்ட ராமதூத த்வம் குரு த்ரைலோக்யமங்கலம் |
ஹன்மந்திரே தவ விபாதி ரகூத்தமோ(அ)பி
ஸீதாயுதோ ந்ருபவர꞉ ஸஹலக்ஷ்மணோ(அ)த |
தம் பஶ்ய ஶீக்ரமதிநிர்மலதேஹ பூமன்
உத்திஷ்ட தேவ ஹனுமன் தவ ஸுப்ரபாதம் |
து꞉காந்தகாரரவிரஸ்யபிவாதயே த்வாம்
த்வத்பாதஸம்ஸ்திதரஜ꞉கணதாம் ச யாசே |
ஶ்ரீராமபக்த தவ பக்த அஹம் வதாமி
தேவாஞ்ஜனேய நிதராம் தவ ஸுப்ரபாதம் |
தேவ ப்ரஸீத கருணாகர தீனபந்தோ
பக்தார்திபஞ்ஜன விதாம் வர தேவதேவ |
ருத்ராவதார மஹனீய மஹாதபஸ்வின்
தேவாஞ்ஜனேய பகவம்ஸ்தவ ஸுப்ரபாதம் |
தவ ஸுப்ரபாதமமரேந்த்ரவந்தித
ப்லவகோத்தமேஶ ஶரணாகதாஶ்ரய |
பவது ப்ரஸீத பகவன் தயாநிதே
ஜனகாத்மஜாத்யயவிநாஶகாரண |
ப்ருதம் ஶைலமுக்யம் ச ஸஞ்ஜீவனாக்யம்
யஶஸ்வின் ப்ரபோ லக்ஷ்மணப்ராணதாத꞉ |
த்வயா பார்யமேதத் த்ரிலோகம் ஸமஸ்தம்
ஹனூமன் தவேதம் ப்ரபோ ஸுப்ரபாதம் |
ஸுப்ரபாதம் தவா(அ)ஸ்த்வாஞ்ஜனேய ப்ரபோ
கேஸரீநந்தனாம்போதிஸந்தாரண |
யக்ஷகந்தர்வபூதாதிஸம்வந்தித
ப்ரஜ்வலத்ஸூர்யஶோப ப்ரணம்யேஶ்வர |
ஆரோக்யகர்த்ரே பயநாஶகாய
ரக்ஷ꞉குலத்வம்ஸக்ருதே பராய |
பார்தத்வஜாயேஷ்டபலப்ரதாய
ஶ்ரீராமதூதாய ச ஸுப்ரபாதம் |
ஶக்திப்ரதாத்ரே நதபாபஹர்த்ரே
ஶாகாம்ருகாயாம்புஜலோசனாய |
த்ரயீமயாய த்ரிகுணாத்மகாய
திவ்யாஞ்ஜனேயாய ச ஸுப்ரபாதம் |
பக்தாபதுத்தாரணதத்பராய
வேதோக்ததத்த்வாம்ருததர்ஶகாய|
ரக்ஷ꞉குலேஶானமதாபஹாய
வாதாத்மஜாதாய ச ஸுப்ரபாதம் |
ஆஞ்ஜனேய நமஸ்துப்யம் ஸுப்ரபாதபுர꞉ஸரம் |
மாம் ரக்ஷம் மஜ்ஜனான் ரக்ஷ புவனம் ரக்ஷ ஸர்வதா |
ஸுப்ரபாதஸ்துதிம் சைனாம் ய꞉ படேத் ப்ரத்யஹம் நர꞉ |
ப்ரபாதே லபதே புண்யம் புக்திம் முக்திம் மனோரதான் |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

14.0K
1.0K

Comments

wqcrk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |