ஹனுமத் பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

வீதாகிலவிஷயச்சேதம் ஜாதானந்தாஶ்ரு- புலகமத்யச்சம்।
ஸீதாபதிதூதாத்யம் வாதாத்மஜமத்ய பாவயே ஹ்ருத்யம்।
தருணாருணமுககமலம் கருணாரஸபூர- பூரிதாபாங்கம்।
ஸஞ்ஜீவனமாஶாஸே மஞ்ஜுலமஹிமான- மஞ்ஜநாபாக்யம்।
ஶம்பரவைரிஶராதிக- மம்புஜதலவிபுல- லோசனோதாரம்।
கம்புகலமனிலதிஷ்டம் பிம்பஜ்வலிதோஷ்ட- மேகமவலம்பே।
தூரீக்ருதஸீதார்தி꞉ ப்ரகடீக்ருதராம- வைபவஸ்பூர்தி꞉।
தாரிததஶமுககீர்தி꞉ புரதோ மம பாது ஹனுமதோ மூர்தி꞉।
வானரநிகராத்யக்ஷம் தானவகுலகுமுத- ரவிகரஸத்ருக்ஷம்।
தீனஜனாவநதீக்ஷம் பவனதப꞉பாக- புஞ்ஜமத்ராக்ஷம்।
ஏதத்பவனஸுதஸ்ய ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படதி பஞ்சரத்னாக்யம்।
சிரமிஹ நிகிலான் போகான் புங்க்த்வா ஶ்ரீராமபக்திபாக் பவதி।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

38.7K

Comments Tamil

3vjk5
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |