ஹனுமத் ஸ்தவம்

கந்தர்பகோடிலாவண்யம் ஸர்வவித்யாவிஶாரதம்।
உத்யதாதித்யஸங்காஶ- முதாரபுஜவிக்ரமம்।
ஶ்ரீராமஹ்ருதயானந்தம் பக்தகல்பமஹீருஹம்।
அபயம் வரதம் தோர்ப்யாம் கலயே மாருதாத்மஜம்।
வாமஹஸ்தம் மஹாக்ருத்ஸ்னம் தஶாஸ்யஶிரகண்டனம்।
உத்யத்தக்ஷிணதோர்தண்டம் ஹனூமந்தம் விசிந்தயேத்।
பாலார்காயுததேஜஸம் த்ரிபுவனப்ரக்ஷோபகம் ஸுந்தரம்
ஸுக்ரீவாத்யகிலப்லவங்க- நிகரைராராதிதம் ஸாஞ்ஜலிம்।
நாதேனைவ ஸமஸ்தராக்ஷஸகணான் ஸந்த்ராஸயந்தம் ப்ரபும்
ஶ்ரீமத்ராமபதாம்புஜஸ்ம்ருதிரதம் த்யாயாமி வாதாத்மஜம்।
ஆமிஷீக்ருதமார்தாண்டம் கோஷ்பதீக்ருதஸாகரம்।
த்ருணீக்ருததஶக்ரீவமாஞ்ஜனேயம் நமாம்யஹம்।
சித்தே மே பூர்ணபோதோ(அ)ஸ்து வாசி மே பாது பாரதீ।
க்ரியாஸு குரவ꞉ ஸர்வே தயாம் மயி தயாலவ꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |