ಮಿಥಿಲಾ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುಧಾತುಲ್ಯಜಲೈರ್ಯುಕ್ತಾ ಯತ್ರ ಸರಃ ಸರಿದ್ವರಾಃ .
ತಸ್ಯೈ ಸರಃಸರಿದ್ವತ್ಯೈ ಮಿಥಿಲಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಂ ..

ಯತ್ರೋದ್ಯಾನಾನಿ ಶೋಭಂತೇ ವೃಕ್ಷೈಃ ಸಫಲಪುಷ್ಪಕೈಃ .
ತಸ್ಯೈ ಚೋದ್ಯಾನಯುಕ್ತಾಯೈ ಮಿಥಿಲಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಂ ..

ಯತ್ರ ದಾರ್ಶನಿಕಾ ಜಾತಾ ಶ್ರೀಮದ್ಬೋಧಾಯನಾದಯಃ .
ತಸ್ಯೈ ವಿದ್ವದ್ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೈ ಮಿಥಿಲಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಂ ..

ಯಸ್ಯಾಂ ಪುರ್ಯಾಮುದೂಢಾ ಚ ರಾಮೇಣ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ .
ತಸ್ಯೈ ಮಹೋತ್ಸವಾಢ್ಯಾಯೈ ಮಿಥಿಲಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಂ ..

ಸೀತಾರಾಮಪದಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾ ಚ ಯತ್ಕ್ಷಿತಿಃ .
ತಸ್ಯೈ ಚ ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ಮಿಥಿಲಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಂ ..

ಜಾನಕೀಜನ್ಮಭೂಮಿರ್ಯಾ ಭಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ತಥಾ .
ತಸ್ಯೈ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಾಯೈ ಮಿಥಿಲಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

84.9K

Comments Kannada

mwc34
ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌼 -ಭಾರ್ಗವಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂಲ -ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |