Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾನಂದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಗುರುಶ್ರೀಪಾದವಂದನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನೃತ್ತಗೀತಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣವೇದೀಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಿಯರೂಪದಿವ್ಯಾರ್ಚನ- ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜನಕರಾಜಸಮರ್ಪಿತ- ದಿವ್ಯಾಭರಣವಸ್ತ್ರ- ಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಜನಸುಲಭಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜನಕರಾಜಜನ್ಮ- ಸಾಫಲ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರವೃಂದವಂದಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶರಣಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ದೀನಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಮಹೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾಶರಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜನ್ಮಾದಿಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಮನಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗತಾಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾರುಣಿಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರುಣಾಮಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಭರತರಿಪುಘ್ನಸಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾತಾಪಿತೃಸಂಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಖಿಲಜನಾನಂದಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿರವಧಿಕವಿಭವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾಯಾನಿರಾಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಖಿಲದೇವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3342995