హనుమాన్ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

హనుమానంజనాసూనుర్వాయుపుత్రో మహాబలః|
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః|
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః|
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పహా|
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః|
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః|
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్|

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475