ఆంజనేయ సుప్రభాతం

హనూమన్నంజనాసూనో ప్రాతఃకాలః ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ కరుణామూర్తే భక్తానాం మంగలం కురు |
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ పింగాక్ష ఉత్తిష్ఠ కపినాయక |
ఉత్తిష్ఠ రామదూత త్వం కురు త్రైలోక్యమంగలం |
హన్మందిరే తవ విభాతి రఘూత్తమోఽపి
సీతాయుతో నృపవరః సహలక్ష్మణోఽథ |
తం పశ్య శీఘ్రమతినిర్మలదేహ భూమన్
ఉత్తిష్ఠ దేవ హనుమన్ తవ సుప్రభాతం |
దుఃఖాంధకారరవిరస్యభివాదయే త్వాం
త్వత్పాదసంస్థితరజఃకణతాం చ యాచే |
శ్రీరామభక్త తవ భక్త అహం వదామి
దేవాంజనేయ నితరాం తవ సుప్రభాతం |
దేవ ప్రసీద కరుణాకర దీనబంధో
భక్తార్తిభంజన విదాం వర దేవదేవ |
రుద్రావతార మహనీయ మహాతపస్విన్
దేవాంజనేయ భగవంస్తవ సుప్రభాతం |
తవ సుప్రభాతమమరేంద్రవందిత
ప్లవగోత్తమేశ శరణాగతాశ్రయ |
భవతు ప్రసీద భగవన్ దయానిధే
జనకాత్మజాత్యయవినాశకారణ |
భృతం శైలముఖ్యం చ సంజీవనాఖ్యం
యశస్విన్ ప్రభో లక్ష్మణప్రాణదాతః |
త్వయా భార్యమేతత్ త్రిలోకం సమస్తం
హనూమన్ తవేదం ప్రభో సుప్రభాతం |
సుప్రభాతం తవాఽస్త్వాంజనేయ ప్రభో
కేసరీనందనాంభోధిసంతారణ |
యక్షగంధర్వభూతాదిసంవందిత
ప్రజ్వలత్సూర్యశోభ ప్రణమ్యేశ్వర |
ఆరోగ్యకర్త్రే భయనాశకాయ
రక్షఃకులధ్వంసకృతే పరాయ |
పార్థధ్వజాయేష్టఫలప్రదాయ
శ్రీరామదూతాయ చ సుప్రభాతం |
శక్తిప్రదాత్రే నతపాపహర్త్రే
శాఖామృగాయాంబుజలోచనాయ |
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మకాయ
దివ్యాంజనేయాయ చ సుప్రభాతం |
భక్తాపదుద్ధారణతత్పరాయ
వేదోక్తతత్త్వామృతదర్శకాయ|
రక్షఃకులేశానమదాపహాయ
వాతాత్మజాతాయ చ సుప్రభాతం |
ఆంజనేయ నమస్తుభ్యం సుప్రభాతపురఃసరం |
మాం రక్షం మజ్జనాన్ రక్ష భువనం రక్ష సర్వదా |
సుప్రభాతస్తుతిం చైనాం యః పఠేత్ ప్రత్యహం నరః |
ప్రభాతే లభతే పుణ్యం భుక్తిం ముక్తిం మనోరథాన్ |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.4K
1.4K

Comments Telugu

3aGrz
🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |