Ganesha Ashtottara Shatanamavali

ॐ गणेश्वराय नमः ॐ गणक्रीडाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॐ विश्वमुखाय नमः
ॐ दुर्जयाय नमः ॐ धूर्जयाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ सुरूपाय नमः ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः
ॐ वीरासनाश्रयाय नमः ॐ योगाधिपाय नमः ॐ तारकस्थाय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः
ॐ चित्राङ्गाय नमः ॐ श्यामदशनाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ शम्भुतेजसे नमः
ॐ यज्ञकायाय नमः ॐ सर्वात्मने नमः ॐ सामबृंहिताय नमः ॐ कुलाचलांसाय नमः ॐ व्योमनाभये नमः
ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः ॐ स्थूलकुक्षये नमः ॐ पीनवक्षये नमः ॐ बृहद्भुजाय नमः ॐ पीनस्कन्धाय नमः
ॐ कंबुकण्ठाय नमः ॐ लम्बोष्ठाय नमः ॐ लम्बनासिकाय नमः ॐ सर्वावयवसंपूर्णाय नमः ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः
ॐ इक्षुचापधराय नमः ॐ शूलिने नमः ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः ॐ अक्षमालाधराय नमः ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः
ॐ विजयावहाय नमः ॐ कामिनीकामनाकाममालिनीकेलिलालिताय नमः ॐ अमोघसिद्धये नमः ॐ आधाराय नमः
ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नमः ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ॐ कर्मकर्त्रे नमः
ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः ॐ कमण्डलुधराय नमः ॐ कल्पाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ कटिसूत्रभृते नमः
ॐ कारुण्यदेहाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः ॐ गुहाशयाय नमः ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः
ॐ घटकुम्भाय नमः ॐ घटोदराय नमः ॐ पूर्णानन्दाय नमः ॐ परानन्दाय नमः ॐ धनदाय नमः
ॐ धरणाधराय नमः ॐ बृहत्तमाय नमः ॐ ब्रह्मपराय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः
ॐ भव्याय नमः ॐ भूतालयाय नमः ॐ भोगदात्रे नमः ॐ महामनसे नमः ॐ वरेण्याय नमः
ॐ वामदेवाय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ वज्रनिवारणाय नमः ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॐ विश्वचक्षुषे नमः
ॐ हवनाय नमः ॐ हव्यकव्यभुजे नमः ॐ स्वतन्त्राय नमः ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः
ॐ कीर्तिदाय नमः ॐ शोकहारिणे नमः ॐ त्रिवर्गफलदायकाय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ चतुर्दन्ताय नमः
ॐ चतुर्थीतिथिसंभवाय नमः ॐ सहस्रशीर्षे पुरुषाय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपादे नमः ॐ कामरूपाय नमः
ॐ कामगतये नमः ॐ द्विरदाय नमः ॐ द्वीपरक्षकाय नमः ॐ क्षेत्राधिपाय नमः ॐ क्षमाभर्त्रे नमः
ॐ लयस्थाय नमः ॐ लड्डुकप्रियाय नमः ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ॐ शिष्टचित्तप्रसादनाय नमः
ॐ भगवते नमः ॐ भक्तिसुलभाय नमः ॐ याज्ञिकाय नमः ॐ याजकप्रियाय नमः

om ganeshvaraaya namah' om ganakreed'aaya namah' om mahaaganapataye namah' om vishvakartre namah' om vishvamukhaaya namah'
om durjayaaya namah' om dhoorjayaaya namah' om jayaaya namah' om suroopaaya namah' om sarvanetraadhivaasaaya namah'
om veeraasanaashrayaaya namah' om yogaadhipaaya namah' om taarakasthaaya namah' om purushaaya namah' om gajakarnakaaya namah'
om chitraangaaya namah' om shyaamadashanaaya namah' om bhaalachandraaya namah' om chaturbhujaaya namah' om shambhutejase namah'
om yajnyakaayaaya namah' om sarvaatmane namah' om saamabri'mhitaaya namah' om kulaachalaamsaaya namah' om vyomanaabhaye namah'
om kalpadrumavanaalayaaya namah' om sthoolakukshaye namah' om peenavakshaye namah' om bri'hadbhujaaya namah' om peenaskandhaaya namah'
om kambukant'haaya namah' om lambosht'haaya namah' om lambanaasikaaya namah' om sarvaavayavasampoornaaya namah' om sarvalakshanalakshitaaya namah'
om ikshuchaapadharaaya namah' om shooline namah' om kaantikandalitaashrayaaya namah' om akshamaalaadharaaya namah' om jnyaanamudraavate namah'
om vijayaavahaaya namah' om kaamineekaamanaakaama- maalineekelilaalitaaya namah' om amoghasiddhaye namah' om aadhaaraaya namah' om aadhaaraadheyavarjitaaya namah'
om indeevaradalashyaamaaya namah' om indumand'alanirmalaaya namah' om karmasaakshine namah' om karmakartre namah'
om karmaakarmaphalapradaaya namah' om kamand'aludharaaya namah' om kalpaaya namah' om kapardine namah' om kat'isootrabhri'te namah'
om kaarunyadehaaya namah' om kapilaaya namah' om guhyaagamaniroopitaaya namah' om guhaashayaaya namah' om guhaabdhisthaaya namah'
om ghat'akumbhaaya namah' om ghat'odaraaya namah' om poornaanandaaya namah' om paraanandaaya namah' om dhanadaaya namah'
om dharanaadharaaya namah' om bri'hattamaaya namah' om brahmaparaaya namah' om brahmanyaaya namah' om brahmavitpriyaaya namah'
om bhavyaaya namah' om bhootaalayaaya namah' om bhogadaatre namah' om mahaamanase namah' om varenyaaya namah'
om vaamadevaaya namah' om vandyaaya namah' om vajranivaaranaaya namah' om vishvakartre namah' om vishvachakshushe namah'
om havanaaya namah' om havyakavyabhuje namah' om svatantraaya namah' om satyasankalpaaya namah' om saubhaagyavardhanaaya namah'
om keertidaaya namah' om shokahaarine namah' om trivargaphaladaayakaaya namah' om chaturbaahave namah' om chaturdantaaya namah'
om chaturtheetithisambhavaaya namah' om sahasrasheershe purushaaya namah' om sahasraakshaaya namah' om sahasrapaade namah' om kaamaroopaaya namah'
om kaamagataye namah' om dviradaaya namah' om dveeparakshakaaya namah' om kshetraadhipaaya namah' om kshamaabhartre namah'
om layasthaaya namah' om lad'd'ukapriyaaya namah' om prativaadimukhastambhaaya namah' om shisht'achittaprasaadanaaya namah'
om bhagavate namah' om bhaktisulabhaaya namah' om yaajnyikaaya namah' om yaajakapriyaaya namah'

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.4K

Comments

ks7xy
Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Extraordinary! -User_se921z

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Shastanga dandavata to all gurus and saints of vedadhara..shree Vishnu bless you always -User_se15pg

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |