Guru Ashtottara Shatanamavali

ॐ सद्गुरवे नमः ।
ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ।
ॐ अदम्भिने नमः ।
ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ।
ॐ अनपेक्षाय नमः ।
ॐ अनसूयवे नमः ।
ॐ अनुपमाय नमः ।
ॐ अभयप्रदात्रे नमः ।
ॐ अमानिने नमः ।
ॐ अहिंसामूर्तये नमः ।
ॐ अहैतुकदयासिन्धवे नमः ।
ॐ अहङ्कारनाशकाय नमः ।
ॐ अहङ्कारवर्जिताय नमः ।
ॐ आचार्येन्द्राय नमः ।
ॐ आत्मसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ आनन्दमूर्तये नमः ।
ॐ आर्जवयुक्ताय नमः ।
ॐ उचितवाचे नमः ।
ॐ उत्साहिने नमः ।
ॐ उदासीनाय नमः ।
ॐ उपरताय नमः ।
ॐ ऐश्वर्ययुक्ताय नमः ।
ॐ कृतकृत्याय नमः ।
ॐ क्षमावते नमः ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ चारुवाग्विलासाय नमः ।
ॐ चारुहासाय नमः ।
ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।
ॐ ज्ञानदात्रे नमः ।
ॐ ज्ञानयज्ञतत्पराय नमः ।
ॐ तत्त्वदर्शिने नमः ।
ॐ तपस्विने नमः ।
ॐ तापहराय नमः ।
ॐ तुल्यनिन्दास्तुतये नमः ।
ॐ तुल्यप्रियाप्रियाय नमः ।
ॐ तुल्यमानापमानाय नमः ।
ॐ तेजस्विने नमः ।
ॐ त्यक्तसर्वपरिग्रहाय नमः ।
ॐ त्यागिने नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ दोषवर्जिताय नमः ।
ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ।
ॐ धीमते नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ नित्यसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ निरहंकाराय नमः ।
ॐ निराश्रयाय नमः ।
ॐ निर्भयाय नमः ।
ॐ निर्मदाय नमः ।
ॐ निर्ममाय नमः ।
ॐ निर्मलाय नमः ।
ॐ निर्मोहाय नमः ।
ॐ निर्योगक्षेमाय नमः ।
ॐ निर्लोभाय नमः ।
ॐ निष्कामाय नमः ।
ॐ निष्क्रोधाय नमः ।
ॐ निःसंगाय नमः ।
ॐ परमसुखदाय नमः ।
ॐ पण्डिताय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ प्रमाणप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ प्रियभाषिणे नमः ।
ॐ ब्रह्मकर्मसमाधये नमः ।
ॐ ब्रह्मात्मनिष्ठाय नमः ।
ॐ ब्रह्मात्मविदे नमः ।
ॐ भक्ताय नमः ।
ॐ भवरोगहराय नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे नमः ।
ॐ मङ्गलकर्त्रे नमः ।
ॐ मधुरभाषिणे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ महावाक्योपदेशकर्त्रे नमः ।
ॐ मितभाषिणे नमः ।
ॐ मुक्ताय नमः ।
ॐ मौनिने नमः ।
ॐ यतचित्ताय नमः ।
ॐ यतये नमः ।
ॐ यद्दृच्छालाभसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ युक्ताय नमः ।
ॐ रागद्वेषवर्जिताय नमः ।
ॐ विदिताखिलशास्त्राय नमः ।
ॐ विद्याविनयसम्पन्नाय नमः ।
ॐ विमत्सराय नमः ।
ॐ विवेकिने नमः ।
ॐ विशालहृदयाय नमः ।
ॐ व्यवसायिने नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ शुद्धमानसाय नमः ।
ॐ शिष्यप्रियाय नमः ।
ॐ श्रद्धावते नमः ।
ॐ श्रोत्रियाय नमः ।
ॐ सत्यवाचे नमः ।
ॐ सदामुदितवदनाय नमः ।
ॐ समचित्ताय नमः ।
ॐ समाधिकवर्जिताय नमः ।
ॐ समाहितचित्ताय नमः ।
ॐ सर्वभूतहिताय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ सुशीलाय नमः ।
ॐ सुहृदे नमः ।
ॐ सूक्ष्मबुद्धये नमः ।
ॐ सङ्कल्पवर्जिताय नमः ।
ॐ सम्प्रदायविदे नमः ।
ॐ स्वतन्त्राय नमः ।

om sadgurave namah' .
om ajnyaananaashakaaya namah' .
om adambhine namah' .
om advaitaprakaashakaaya namah' .
om anapekshaaya namah' .
om anasooyave namah' .
om anupamaaya namah' .
om abhayapradaatre namah' .
om amaanine namah' .
om ahimsaamoortaye namah' .
om ahaitukadayaasindhave namah' .
om ahankaaranaashakaaya namah' .
om ahankaaravarjitaaya namah' .
om aachaaryendraaya namah' .
om aatmasantusht'aaya namah' .
om aanandamoortaye namah' .
om aarjavayuktaaya namah' .
om uchitavaache namah' .
om utsaahine namah' .
om udaaseenaaya namah' .
om uparataaya namah' .
om aishvaryayuktaaya namah' .
om kri'takri'tyaaya namah' .
om kshamaavate namah' .
om gunaateetaaya namah' .
om chaaruvaagvilaasaaya namah' .
om chaaruhaasaaya namah' .
om chhinnasamshayaaya namah' .
om jnyaanadaatre namah' .
om jnyaanayajnyatatparaaya namah' .
om tattvadarshine namah' .
om tapasvine namah' .
om taapaharaaya namah' .
om tulyanindaastutaye namah' .
om tulyapriyaapriyaaya namah' .
om tulyamaanaapamaanaaya namah' .
om tejasvine namah' .
om tyaktasarvaparigrahaaya namah' .
om tyaagine namah' .
om dakshaaya namah' .
om daantaaya namah' .
om dri'd'havrataaya namah' .
om doshavarjitaaya namah' .
om dvandvaateetaaya namah' .
om dheemate namah' .
om dheeraaya namah' .
om nityasantusht'aaya namah' .
om nirahankaaraaya namah' .
om niraashrayaaya namah' .
om nirbhayaaya namah' .
om nirmadaaya namah' .
om nirmamaaya namah' .
om nirmalaaya namah' .
om nirmohaaya namah' .
om niryogakshemaaya namah' .
om nirlobhaaya namah' .
om nishkaamaaya namah' .
om nishkrodhaaya namah' .
om nih'sangaaya namah' .
om paramasukhadaaya namah' .
om pand'itaaya namah' .
om poornaaya namah' .
om pramaanapravartakaaya namah' .
om priyabhaashine namah' .
om brahmakarmasamaadhaye namah' .
om brahmaatmanisht'haaya namah' .
om brahmaatmavide namah' .
om bhaktaaya namah' .
om bhavarogaharaaya namah' .
om bhuktimuktipradaatre namah' .
om mangalakartre namah' .
om madhurabhaashine namah' .
om mahaatmane namah' .
om mahaavaakyopadeshakartre namah' .
om mitabhaashine namah' .
om muktaaya namah' .
om maunine namah' .
om yatachittaaya namah' .
om yataye namah' .
om yaddri'chchhaalaabhasantusht'aaya namah' .
om yuktaaya namah' .
om raagadveshavarjitaaya namah' .
om viditaakhilashaastraaya namah' .
om vidyaavinayasampannaaya namah' .
om vimatsaraaya namah' .
om vivekine namah' .
om vishaalahri'dayaaya namah' .
om vyavasaayine namah' .
om sharanaagatavatsalaaya namah' .
om shaantaaya namah' .
om shuddhamaanasaaya namah' .
om shishyapriyaaya namah' .
om shraddhaavate namah' .
om shrotriyaaya namah' .
om satyavaache namah' .
om sadaamuditavadanaaya namah' .
om samachittaaya namah' .
om samaadhikavarjitaaya namah' .
om samaahitachittaaya namah' .
om sarvabhootahitaaya namah' .
om siddhaaya namah' .
om sulabhaaya namah' .
om susheelaaya namah' .
om suhri'de namah' .
om sookshmabuddhaye namah' .
om sankalpavarjitaaya namah' .
om sampradaayavide namah' .
om svatantraaya namah' .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |